Etik İlkelerimiz

 

 

Amaç

Etik, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaki açıdan araştıran ölçüler bütünüdür. Meslek etiği, meslek grubunu oluşturan bireylerin kendi aralarında ve toplum ile olan ilişkilerini düzenlerken; örgütsel etik, örgütün içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümünde belirli kurallar getirerek örgüt içi davranış kültürünü tanımlar.

Çelebi'nin karlılık ve verimlilik ilkelerini amaç edinmiş olması, mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Çelebi, hizmet kalitesinin artırılması ve kaynakların en iyi şekilde kullanılması amaçlarından yola çıkarak; şirketin kendi içinde ve diğer kurumlarla, gerekse müşterileri, hissedarları ve çalışanları ile olan ilişkilerini uygun şekilde düzenleyen ve işbu belge kapsamında ayrıntıları müteakip maddelerde verilen etik kuralları benimsemiştir. 

Çelebi etik ilkeleri, temel değerlerine sadık ve güvenilir bir iş ortağı olarak itibarımızı korumak amacıyla geliştirilmiştir. Eylem ve kararlarımızda bizlere yol göstermesi amaçlanan ilkeler şirketimizde beklenen yaklaşım ve davranışları ortaya koymaktadır.

Etik İlkeler; şirketlerde zaman ve kaynak kullanımı; müşteriler/taşeronlar, mal verenler ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer firma ve kişilerle ilişkiler; hediye, davet, yardım ve bağış kabul etmek; medya ile ilişkiler; çıkar çatışması yaratacak faaliyetlerde bulunmak; şirketlere ait bilgilerin saklanması; kişisel bilgiler; görevi kötüye kullanma; güvenlik; taciz başlıkları altında düzenlenmiş ve prosedürleştirilmiştir.

 

Pay Sahipleri

Çelebi olarak, ilk amacımız hissedarlarımız için sürdürülebilir bir ekonomik değer yaratmaktır. Bu amacımıza ancak paydaşlarımızın tamamının menfaatlerini gözeterek ulaşabiliriz. En önemlisi de dış ve iç müşterilerimizin beklentilerini karşılamamız, hatta aşmamızdır. Bu şekilde; çalışanlarımız, aracılarımız, tedarikçilerimiz ve parçası olduğumuz toplum da dâhil olmak üzere Çelebi'nin başarısından faydalanan bütün kesimler memnuniyet duyacaktır.

 

Kapsam

Etik İlkeler, tüm Çelebi çalışanlarına yöneliktir. Çelebi bünyesindeki her çalışanın bu ilkelere uyması önem taşır ve zorunludur. Bu ilkelerin uygulanması, Çelebi'nin ulaşmak istediği kusursuzluğun teminatıdır. İlkeler geniş ve genel içerikli olup, asgari standardı sağlar. 

 

Sorumluluk

İşbu belge kapsamındaki ilkelerin uygulanmasından tüm Çelebi çalışanları,  uygulamaya refakat etmekten, uygunsuzlukları tespit etmekten ve düzeltici tedbirleri almaktan her seviyedeki yöneticiler sorumludur.

Ayrıca, Çelebi Etik İlkeleri'nin uygulanmasını desteklemek üzere Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Yöneticileri / Çalışanları görevlidir. Bu görevlilerin bireysel vakalarda destek sağlama yetkisi ve yeterliliği bulunmaktadır.

Belirli bir durumda ilkeleri nasıl uygulayacağı konusunda şüpheye düşülmesi durumunda sorun bir üst yöneticiye iletilir.

İlkeler ile ilgili, belirli bir vakayla sınırlı olmayan ve bugünkü ya da gelecekteki başka durumlar için de geçerli olabilecek soru veya yorumları bulunan her Çelebi çalışanı, Çelebi genelinde bir iç iletişime girmek zorundadır.

 

Yürürlük

İşbu belge ile ana çerçevesi çizilen Çelebi Etik İlkeleri, kurucular tarafından kabul edilmiştir.

 

Kamuyu Bilgilendirme

Çelebi Etik İlkeleri'nin kamuya ve tüm çalışanlara açıklanması zorunludur. İşbu belge kapsamında çerçevesi çizilen ilkelerde herhangi bir değişikliğe gidilmesi durumunda da aynı yükümlülükler geçerlidir.

 

Uyarı

Etik ilkelerimizin sadece giriş bölümü bu sayfada verilmiş olup, konu başlıkları aşağıda verilen kalan bölümlerini incelemek için "Çelebi Etik İlkeleri" pdf dokümanını buradan indirebilirsiniz.

 

Etik İlkelerimiz Konu Başlıkları

 1. Genel Hususlar
 2. Şirket Kaynaklarının Kullanımı
  • Demirbaş ve Kırtasiye
  • İletişim araçları
  • Şirket Araçları
  • Çalışma mekânları
  • Temsil Masrafları
  • Şirket Adına Hediye Verme, Bağış Yapma
  • Zaman Yönetimi
 3. İlişkiler
  • Müşterilerle ilişkiler
  • Medya ile ilişkiler
  • Kamu Otoriteleri ile ilişkiler
 4. Şirkete Karşı Yükümlülükler
  • Hediye, davet, yardım ve bağış kabulü
  • Çıkar çatışması yaratacak faaliyetlerde bulunmak
  • Şirket dışında iş yapma, görev alma
  • Politik faaliyetler
  • Ayrımcılık
  • Kişisel yardım ve bağışlar
 5. Genel Kurallar
  • Mesleki Gizlilik
  • Kişisel Bilgilerin Gizliliği
  • Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği
  • Yasal ve İç Düzenlemelere Uyma

İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.