Katma Değer YaratıyoruzSadece en iyilerle çalışıyoruz.

Çelebi kurucularının danışmanlık sektöründe uzun yıllar yaptığı çalışmalardan sonra, kalite kavramına bir tanım getirilmiş ve kalite kriterleri belirlenmiştir. Gücünü ulusal ve uluslar arası en iyi uygulamalardan alan “hizmet kalitesi” anlayışımız, Çelebi için şirket anayasası niteliğini taşıyan bir rehber olarak işlem görmekte ve şirketimizin tüm fonksiyon sahalarına etkin olarak tatbik edilmektedir.

Bu kapsamda tüm danışmanlık ve eğitim çalışmalarımızda;  

 • Kendi alanlarında çağdaş bilgi birikimine sahip,
 • Bilgiyi etkili ve verimli şekilde kullanabilen,
 • Üst düzeyde iş deneyimi olan ve
 • Bulundukları ortama katma değer yaratan

uzmanlar ile çalışılmaktadır.

 

Danışmanlık hizmetlerimizin uluslararası standartlara uygunluğu konusunda uluslararası akreditasyondan geçtik.

Danışmanlık hizmetlerimizin uluslar arası standartlara uygunluğu, danışmanlık, eğitim ve iş geliştirmeyi destekleme hizmetlerinin kalitesi konularında, merkezi İngiltere'de bulunan

 • Institute of Business Consulting,
 • Standards Setting Body for Business Support and Business Enterprise ve
 • Oxford Cambridge and RSA Examinations

kurumları tarafından akredite edildik. Ülkemizde benzeri bir akreditasyon kurumunun bulunmaması,  uluslararası tanınırlığının olması ve kendi alanlarında üst hakem kuruluş niteliğin taşıması nedeniyle tercih ettiğimiz bu kurumların verdiği akreditasyon ana hatlarıyla;

 • Müşteriler ile ilişkiler ve davranış yetkinliği,
 • Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasında etkinlik düzeyi,
 • Meslektaşlar ve uzmanlar ile işbirliği geliştirme ve birlikte takım olarak çalışma yetkinliği,
 • Uzmanlık alanında çağdaş bilgiyi ve güncel gelişmeleri takip etme ve uygulama düzeyi,
 • Uluslararası meslek etiğine uyma,
 • Uzmanlık alanının gerektirdiği bilgi ve becerilere hâkim olma düzeyi

konularını kapsamaktadır.

 

Yetişkinlerin öğrenme süreçlerinin farkındayız

Yetişkin bireylerin öğrenme süreçlerine tesir eden birçok bileşen mevcuttur. Bu bileşenler bizimle çalışan kişi ve kurumların aldıkları hizmetten fayda sağlamasına olumsuz etki edebilecek potansiyele sahiptir. Bu riskin gerçekleşmemesi için;

 • Öğrenenlerin ‘yetişkin' liklerine saygı gösteriyor, onların ‘benlik algısı'nı dikkate alıyoruz.
 • Yetişkinleri tanıyor-özelliklerini, sorularını ve ihtiyaçlarını saptıyor, “Neyi öğrenmeye ihtiyaçlarının olduğunu belirliyoruz.
 • Yetişkinlerin hâlihazırda sahip olduğu yaşantıları geliştiriyor, öğreteceklerimizi onların sahip olduklarının üzerine kuruyor, bunu yaparken de kendi sahip olduklarımızı ölçüt almıyoruz.
 • Yetişkinler ile ‘birey' olarak ilişki kuruyor, değer veriyor, saygı duyuyor ve bunu algılamalarını sağlıyoruz.
 • Yetişkin eğitiminin “gönüllülük” esasına dayanması nedeniyle onları öğrenmeye istekli hale getirmeye çalışıyor ve  teşvik ediyoruz.
 • Yetişkinlerin becerileri anlayıp tanıyarak onlara üretici katkılar yapma fırsatı veriyoruz.
 • Yetişkinlerin bizimle çalışırlarken kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı oluyoruz.
 • İletişim becerileri ve grup yönetimi konusunda özgün ilkelerimizi uygulamaya özen gösteriyoruz.

 

Esnek planlama yapıyoruz.

İş yaşamının dinamik bir yapısının olduğunun farkındayız. Danışmanlık ve eğitim çalışmalarımızda standartlarımıza, prensiplerimize ve kurallarımıza sıkı sıkıya bağlı olduğumuz kadar, hızlı karar verme, süratli icra ve esneklik prensiplerine de önem veriyor ve özen gösteriyoruz. Karşımıza çıkacak her yeni durumu öngörmenin mümkün olmaması nedeniyle, esneklik prensibimiz sayesinde çalışmalarımız esnasında gelişen durumlara derhal uyum sağlıyoruz.

 

Süreç odaklı değil sonuç odaklıyız.

Yaptığımız tüm çalışmaların nihai hedefinin bireylerin ve/veya kurumların yaşamlarında fark yaratacak sonuçlar üretmelerini sağlamak olduğu düşüncesindeyiz. Farkın bazen iş yaşamında başarı, bazen rekabet avantajı elde etmek veya karlılık, bazen de bir problemin çözülmesi şekillerinde tanımlanabileceğine olan inancımız nedeniyle “nasıl “ yaptığımızdan daha fazla “ne” yaptığımıza odaklanıyoruz.  

 

Uygulanabilirliği olan çözümler üretiyoruz.

Her işletme kendine özgü bir kişiliği vardır ve bu nedenle de benzer problemlere sahip iki işletmeden bir tanesi için doğru olanın diğeri için de doğru olacağını düşünmenin her zaman mümkün olmayacağını değerlendiriyoruz.

Bu kapsamda, tüm çalışmalarımızda işletmenin yapısına uygun, gerçekçi, kendi öz gücüyle uygulayabileceği, sürdürülebilir, çağdaş bilgi ve bilime dayandırılmış, uygulama pratiklerini dikkate alan, etkin, sonuçları ölçülebilir ve gözlemlenebilir sistemler kuruyoruz.

  

İç denetimler yoluyla kendi kendimizi ve hizmet kalitemizi denetliyoruz.

Yapılan çalışmaların her birisi için, işin ruhuna uygun bir çalışma ekibi kuruyor ve bu ekibe hizmet verdiğimiz işletmeden bir temsilcinin de katılmasını sağlıyoruz. İşletme temsilcisinin çalışma ekibinde yer almasının; çalışmalara yol gösterecek bilgi akışını hızlandırması ve işletme ile Çelebi arasında eşgüdümü sağlaması açısından pek çok faydası bulunmaktadır. Buna ilave olarak işletme temsilcisi, işletme yönetimi adına Çelebi'nin çalışmalarını sürekli ve düzenli olarak denetlemektedir.

Bu şekilde tesis edilmiş bir denetim mekanizmasını, Çelebi'nin iç denetim prosedürleri ile de destekliyor, çalışmanın tüm aşamalarında ekibin faaliyetlerini hizmet kalitesi standartlarına uygunlukları açısından denetliyoruz. Muhtelif kontroller ve raporlamalardan oluşan bu iç denetim süreçleri sayesinde yapılan işin içeriğine ve büyüklüğüne bakılmaksızın tüm çalışmaların aynı standart kalitede sonuç üretmesini sağlıyoruz.

 

Gizliliğinize önem veriyoruz.

Ticari sır kavramının içeriğini ve önemini çok iyi biliyoruz. Bu konuda son derece katı prensipler uyguluyor ve bilgi gizliğini taahhüt ediyoruz.

Gizlilik prensibimizi buradan okuyabilir, buradan indirebilirsiniz. Gizlilik prensibinin uygulanma usul ve esasları Çalışma Şeklimiz bölümünde anlatılmaktadır.

 

 

İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.