çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Fikirler Özel Programı

Yazdır


Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) tarafından koordine edilen Fikirler Özel Programı, 7.Çerçeve Programı ile birlikte yürürlüğe girmiş yeni bir alan...

 7.ÇP’nin 4 ana unsurundan biri olan bu alana 2007-2013 yılları için ayrılmış 7.5 Milyar €’luk bütçe ile

 • tamamen araştırmacı güdümlü (konusu ve kapsamı araştırmacının kendisi tarafından belirlenen)
 • bireyler veya bireysel takımlar tafafından yürütülen
 • mevcut bilimsel paradigmaların sınırlarında veya ötesinde
 • mükemmeliyet odaklı

projeler desteklenecektir.

Böylece, herhangi bir konsorsiyum veya ortaklık şartı aranmadan ulusal programlarla fonlanması genellikle zor olan büyük bütçeli akademik araştırma projelerine kaynak sağlanması amaçlanmaktadır. Nisbeten daha riskli ve farklı araştırma disiplinlerinin kesişim noktalarındaki (interdisipliner ya da multidisipliner) fikirlerin hayata geçirilmesine de imkan sağlayan ERC desteklerinden faydalanabilmek için, sunulan projelerin ait olması gereken herhangi bir bilimsel alan veya öncelik kısıtı bulunmamaktadır.

Kimler Başvurabilir?
En az 3 yıllık doktora (PhD) veya tıpta uzmanlık derecesine sahip tüm araştırmacılar
Destek Mekanizmaları
ERC tarafından, Fikirler Özel Programı kapsamında araştırmacılara 2 tip destek sunulmaktadır:

- ERC Starting Independent Researcher Grant (Başlangıç Düzeyindeki Bağımsız Araştırmacı Desteği)
Kariyerinin başlangıcındaki genç bilim insanlarına, bağımsız ilk takımlarını kurma aşamalarında destek verme...

          Proje başına   : € 2,000,000’a kadar

Çağrılar her sene bir kez yaz döneminde açılacaktır.

-ERC Advanced Investigator Grant (İleri Düzey Araştırmacı Desteği)
Oturmuş bir araştırma ekibine sahip, dünya çapında çalışmalara imza atmış mükemmel nitelikte bilim insanlarının  yeni fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlama...

          Proje başına   : € 2,500,000¹’a kadar

Çağrılar her sene bir kez kış döneminde açılacaktır.

¹Advanced grant için proje başına öngörülen bütçe € 2,500,000’a kadar olmakla birlikte bazı özel durumlarda bu miktar € 3,500,000’a kadar çıkmaktadır.

 

Başvuru Süreci
Proje teklifleri elektronik ortamda EPSS (Electronic Proposal Submission Service) sistemi üzerinden online olarak yapılacaktır.
Karmaşık olmayan son derece basit bir başvuru sürecine sahip olan ERC’nin proje formatı 3 ana bölümden oluşmaktadır;
(1) Baş Araştırmacı   (2) Araştırma Projesi   (3) Araştırma Ortamı

Proje Süresi
ERC projelerinin süresi 5 yıla kadar çıkabilmektedir.

Projenin Yürütüleceği Kurum
Projenin yürütüleceği kurumun (üniversite, araştırma enstitüsü, özel sektör, vb.) bir AB üyesi veya Türkiye gibi aday ülkede kurulmuş olması şartı aranmaktadır. Ancak araştırmacının, projeyi sunduğu dönemde bu kurumun personeli olması gerekmemektedir.

Desteklenen Harcama Kalemleri
Doğrudan Maliyetler
        Projeyle ilgili aşağıdaki giderlerin 100%’ü ERC tarafından karşılanmaktadır;
Personel
Makine-Teçhizat
Sarf Malzemeleri
Seyahat-Konaklama
Yayın Giderleri

    Dolaylı Maliyetler (Overhead)
        Ayrıca buna ek olarak proje toplam bütçesinin 20%’si de kuruma genel yönetim gideri şeklinde ödenir.

Araştırma Takımı
Projeyi sunan baş araştırmacı (principal investigator) araştırma takımını, projenin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlayacak şekilde dilediği gibi oluşturmak veya geliştirmekte serbesttir. Takım üyeleri için herhangi bir doktora derecesi, yaş, milliyet veya ülke şartı aranmamaktadır.

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Baş Araştırmacılık Özel Ödülü
ERC’ye proje önerisi sunan proje yürütücüsü baş araştırmacılara TÜBİTAK tarafından

- projeleri, (varsa ikinci aşama sonundaki) değerlendirme sonucunda kriterlerin tümünden eşik puan ve üstü almış ve destekleniyor ise

                                      € 6,000

nakit para ödülü verilecektir.


İlgileniyor musunuz?
ERC ve politikaları ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için ERC anasayfasını da ziyaret edebilirsiniz.

 

ERC Starting Grant Programı

Gerekçe
Avrupa, genç araştırmacılar için, kariyerlerini bağımsız bir şekilde geliştirmelerine ve kendilerine ait bağımsız araştırma takımlarını kurarak lider olmalarına uygun fırsatları gereken ölçüde sunamamaktadır.

Amaç
ERC Starting Grant programı, kariyerinin başlangıcındaki gelecek vaad eden bilim insanlarının yenilikçi araştırma fikirlerini fonlayarak kendi araştırma takımlarını kurmalarına veya varolan takımlarını takviye etmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Destek Miktarı
En fazla 5 yıl süreli projelerin sunulabileceği bu alanda proje başına €2,000,000’a kadar destek verilmektedir.
Proje bütçelerinin 100%’ünün ERC tarafından karşılanacağı programda ayrıca, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşa da 20% oranında genel yönetim gideri (overhead) ödenecektir.

Başvuru Koşulları
 • projeyi sunan baş araştırmacının en az 3 yıllık en çok da 8 yıllık doktora veya tıpta uzmanlık derecesine ya da eşdeğer bir unvana sahip olması (ERC’nin doktora derecesi konusundaki politikası)
 • baş araştırmacının, bağımsız ilk araştırma takımını kurma veya mevcut ilk takımını güçlendirme safhasında bulunması
 • projenin yürütüleceği ev sahibi kuruluşun AB üyesi veya Türkiye gibi Çerçeve Programları’na asosye olan bir ülkede bulunması

Desteklenen Alanlar
Herhangi bir bilimsel alan ya da öncelik kısıtı bulunmamakla birlikte disiplinlerarası veya multidisipliner projelere önem verilmektedir.

Başvuru Süreci
Son derece basit ve karmaşık olmayan bir başvuru sürecine sahip olan ERC destekleri için kullanmanız gereken formata ve başvuru kılavuzuna aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz.

Değerlendirme Süreci
Değerlendirmedeki esas, mükemmelliktir. Projelere, ERC tarafından kurulan panellerde aşağıdaki kriterlere göre puan verilecektir

a. Baş araştırmacının profili
b. Projenin kalitesi
c.
Araştırma ortamı

Daha detaylı bilgi için lütfen bkz. Başvuru Kılavuzu

Başvuru sürecinde gerekli olan dokümanlar ERC 2008 Starting Grant Belgeleri
 • Çağrı Bilgi Notu (Call Fiche)
 • Proje Formatı-PartB1
 • Proje Formatı-PartB2
 • Projenin Yürütüleceği Kurum-Niyet Mektubu
 • Başvuru Kılavuzu (Guide for Applicants)
 • Çalışma Programı (Work Programme)

  Lütfen dikkat!: 2007 ve 2008 yılları arasında özellikle başvuru şartları ve proje formatı hususunda önemli farklılıklar bulunmaktadır.
  Örneğin. Bundan böyle PartB1 ve PartB2’nin doldurulduktan sonra pdf formatında EPSS’e  ayrı ayrı yüklenmesi gerekmektedir.


   
  ERC 2007 Starting Grant Belgeleri
   

 • Çağrı Bilgi Notu (Call Fiche)
 • Proje Formatı
 • Başvuru Kılavuzu (Guide for Applicants)
 • Çalışma Programı (Work Programme)


  Değerlendirme süreciyle ilgili dokümanlar

  ERC Hakemlik Kılavuzu (ERC Guide for Peer Reviewers)
  Panel Başkanları Listesi
  Panel Üyesi Hakemlerin Listesi
   
  Destek kararı çıktıktan sonra gerekecek dokümanlar

    ERC Proje Yürütücüleri Kılavuzu - I (ERC Guide for Grant Holders-I)
  ERC Proje Yürütücüleri Kılavuzu - II (ERC Guide for Grant Holders-II) Proje Sözleşmesi

  ERC Advanced Grant Programı

  Gerekçe
  Avrupa, kariyerinde belli bir noktaya gelmiş bilim insanlarına, kendi araştırma alanlarındaki mevcut bilginin sınırlarını aşmalarını sağlayacak olanaklar sunabilmek amacıyla ve varolan yaklaşımların ötesine geçebilmelerini desteklemek için mükemmel nitelikte projeleri fonlamak durumundadır.

  Amaç
  ERC Advanced Grant programı, oturmuş bir araştırma ekibine sahip, dünya çapında çalışmalara imza atmış  ileri düzeydeki bilim insanlarının yeni fikirlerini hayata geçirmelerine imkan sağlamayı amaçlamaktadır.

  Destek Miktarı
  5 yıla kadar süren projelerin sunulabileceği bu alanda, proje başına €2,500,000’a kadar destek verilmektedir. Proje bütçelerinin 100%’ünün ERC tarafından karşılanacağı programda ayrıca, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşa da 20% oranında genel yönetim gideri (overhead) ödenecektir.
   

  Destek Miktarı ile İlgili Özel Durumlar
   
  Proje başına önerilebilecek bütçe €2,500,000’a kadar olmakla birlikte, aşağıda belirtilen özel durumlarda proje bütçesi için öngörülen maksimum miktar €3,500,000’a çıkarılabilecektir.
  • Projenin uygulanabilmesi için yüksek bütçeli altyapı (makine-teçhizat) alımına ihtiyaç varsa
    
  • ’Co-Investigator’ içeren interdisipliner veya multidisipliner bir projeyse
    
  • Baş Araştırmacı, araştrıma ekibini kurmak için, projenin yürütüleceği (AB üyesi ya da AB ile ilişkilendirilen bir ülkede bulunan) kuruma Avrupa dışında bir ülkeden gelmiş veya geliyorsa

  Başvuru Koşulları
   

  • projeyi sunan baş araştırmacının yıl kısıtlaması olmaksızın doktora veya tıpta uzmanlık derecesine ya da eşdeğer bir unvana sahip olması (ERC’nin doktora derecesi konusundaki politikası)
  • baş araştırmacının ve interdisipliner projelerde de ’Co-investigator’ ın aktif araştırmacı olması (ve son 10 yıl içerisinde araştırma alanında uluslararası başarılara imza atmış olması)
  • projenin yürütüleceği ev sahibi kuruluşun AB üyesi veya Türkiye gibi Çerçeve Programları’na  üye olan bir ülkede bulunması

  Desteklenen Alanlar
  Herhangi bir bilimsel alan ya da öncelik kısıtı bulunmamakla birlikte disiplinlerarası veya multidisipliner projelere önem verilmektedir.

  Başvuru Süreci
  Son derece basit ve karmaşık olmayan bir başvuru sürecine sahip olan ERC destekleri için kullanmanız gereken formata ve başvuru kılavuzuna aşağıdaki linklerden erişim sağlayabilirsiniz.

  Değerlendirme Süreci
  Değerlendirmedeki esas, mükemmelliktir. Projelere, ERC tarafından kurulan panellerde aşağıdaki kriterlere göre puan verilecektir
            a. Baş araştırmacının profili, interdisipliner projeler için, ayrıca Yan araştırmacının profili
            b. Projenin kalitesi
            c. Araştırma ortamı

   

  Daha detaylı bilgi için lütfen bkz. Başvuru Kılavuzu

  Başvuru sürecinde gerekli olan dokümanlar ERC 2009 Advanced Grant Belgeleri
   
  1. Çağrı Bilgi Notu (Call Fiche)
  2. Proje Formatı
   Part B1
   Part B2
   Part B2 Ethical Issues
   Host Institution Support Letter
  3. Başvuru Kılavuzu (Guide for Applicants)
  4. Çalışma Programı (Work Programme)
  ERC 2008 Advanced Grant Belgeleri
   


  Değerlendirme süreciyle ilgili dokümanlar

  ERC Hakemlik Kılavuzu (ERC Guide for Peer Reviewers)
  Panel Başkanları Listesi
  Panel Üyesi Hakemlerin Listesi
  Destek kararı çıktıktan sonra gerekecek dokümanlar

    ERC Proje Yürütücüleri Kılavuzu - I (ERC Guide for Grant Holders-I)
  ERC Proje Yürütücüleri Kılavuzu - II (ERC Guide for Grant Holders-II) Proje Sözleşmesi • Kaynak : Tübitak
      
  Bu sayfa 19.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 13838 defa okunmuştur.  Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ