çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

FCH -Hidrojen ve Yakıt Pilleri Girişimi (Hydrogen and Fuel Cells Initiative)

Yazdır


 

 

Hidrojen ve Yakıt Pili Ortak Teknoloji Girişimi (H&FC JTI), bu alandaki araştırmaları, teknolojik gelişmeleri ve demonstrasyon faaliyetlerini geliştirebilmek için oluşturulan bir kamu-özel sektör ortaklığıdır. Esas amacı Avrupa'da hidrojen ve yakıt pili teknolojilerinin gelişimini hızlandırmak ve 2010 ile 2020 yılları arasında ticarileştirmektir.

Hidrojen ve Yakıt Pili Ortak Teknoloji Girişimi'nin kurulması ile ilgili tüzük 30 Mayıs 2008 tarihinde Rekabetçilik Konseyi tarafından kabul edilmiştir. 2008-2013 yılları arasında faaliyette bulunması planlanan H&FC JTI, bu dönemdeki yaklaşık 1 milyar Avro'luk bütçesi iki kurucu üye olan Avrupa Komisyonu ve Sanayi Grubu tarafından paylaşılacaktır. Araştırma camiasını temsilen kurulan Araştırma Grubu ise en kısa zamanda programın üçüncü üyesi olacaktır.

H&FC JTI kapsamındaki ilk çağrının Eylül 2008'de ilan edilmesi beklenmektedir. Bu çağrıya birbirinden bağımsız en az 3 farklı AB Üye ve Asosiye Ülkesi'nden tüzel kişilerin oluşturacağı konsorsiyumlarla proje sunulabilecektir. Her projede Sanayi Grubu veya Araştırma Grubu üyesi en az bir tüzel kişinin bulunması gerekmektedir. Tüm tüzel kişiler ve uluslararası organizasyonlar proje sunabileceklerdir. AB Üye ve Asosiye Ülkeleri dışında kalan Üçüncü Ülkeler projelere dahil olabilecek ancak finansal destek alamayacaklardır. Ayrıca proje koordinatörlerinin, Sanayi Grubu veya Araştırma Grubu üyesi olması beklenmektedir.

Çağrının detayları ve ilgili Çalışma Programı önünmüzdeki günlerde, CORDIS ve web sayfamız aracılığıyla duyurulacaktır.

İlgili bağlantılar:

  1. Hydrogen Joint Technology Initiative (https://www.hfpeurope.org/hfp/jti)
  2. European Hydrogen and Fuel Cells Technology Platform (HFP) (https://www.hfpeurope.org/)
  3. “Fuel Cells and Hydrogen JU - New Energy World” SunumuKaynak : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
  
Bu sayfa 18.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 15610 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ