çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

CORNET - Collective Research Networking

Yazdır


CORNET Nedir?

CORNET, 6. Çerçeve Programı kapsamında AB Komisyonu tarafından desteklenen bir ERA-NET projesi olup ulusal ve bölgesel kollektif araştırma programları arasında bilgilerin karşılıklı paylaşımı ve işbirliklerinin oluşturulması için kurulmuş bir platformdur.

Bu proje çerçevesinde temel hedef belli bir alan geniş bir KOBİ grubu için ortak olan sorunun/sorunların çözümünü sağlayacak Ar-Ge projesi/projeleri yaparak sonuçların en geniş şekilde ilgili KOBİ’lere yayılmasını sağlamaktır.

CORNET I 2005-2008 yılları arasında, Avrupa’daki 17 ülkeden 24 kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 1 Mart 2008 tarihi itibariyle 7. Çerçeve Programı kapsamında AB Komisyonu tarafından desteklenen CORNET II başlamış olup 28 Şubat 2010 tarihine kadar devam edecektir. Türkiye’yi TÜBİTAK-TEYDEB temsil etmektedir.

Kollektif Araştırma Nedir?

Kollektif araştırma, özellikle KOBİ’lerin Ar-Ge’den yararlanması için gerçekleştirilmektedir. Kollektif araştırma, sektördeki KOBİ’ler adına üniversiteler, araştırma enstitüleri tarafından yapılmaktadır.

Kollektif araştırmanın amacı, firmaların birbirleriyle rekabet etmesi değil, bir araya gelerek ortak sorunlarının çözümünü sağlamaktır.

Kollektif araştırmanın sonuçlarının, sektördeki bütün firmaların kullanımı için yayılması hedeflenmektedir.

Proje Konsorsiyumu Kimlerden Oluşur' Görevleri Nelerdir?

CORNET projesinin katılımcıları ve görevleri:

 • Proje Ortakları: Sadece geniş bir KOBİ grubu proje ortakları olarak kabul edilir.
 • CORNET Proje Konsorsiyumu: En az 2 farklı ülkeden 2 katılımcı (ör. KOBİ grubu) gerekmektedir. CORNET’e üye aynı ülkeden 2 farklı bölgeden ve ikinci bir ülkeden bir katılımcı bir araya gelerek bir konsorsiyum oluşturabilir.
 • Proje Koordinatörü: En az 2 katılımcıyla oluşan konsorsiyum, 1 katılımcıyı (ör. KOBİ grubu) proje koordinatörü olarak seçer. Proje teklifi hazırlanırken, proje koordinatörünün sorumluluklarından birisi her katılımcının kendi ulusal/bölgesel kuruluşuyla (ör. TUBİTAK) irtibata geçerek ulusal/bölgesel kurallara uymasını sağlamaktır.
 • Araştırmayı Yapacak Kuruluşlar: AR-GE kuruluşları, üniversiteler. Konsorsiyumun resmi ortakları değillerdir. Projenin kabul edilmesi durumunda, işbirliği anlaşması imzalamaları gerekmektedir.
 • KOBİ Komitesi: CORNET projelerinde, KOBİ komitesi kurulması zorunludur. KOBİ komitesi en az 5 KOBİ’nin bir araya gelmesiyle oluşur.

Üye Ülkeler

Kuruluşlar
Almanya AIF- German Federation of Industrial Research Association
Almanya BMWi- Minitry of Economics and Technology
Avusturya FFG- Austrian Research Promotion Agency
Belçika-Flanders IWT- Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technoloy
Belçika-Wallonia DGTRE- General Direction for Technology, Research and Energy
Çek Cumhuriyeti MPO-Ministry of Industry and Trade of Czech Republic
Fransa CETIM-Technical Center for Mechanical Engineering
Güney Kıbrıs RPF-Research Promotion Foundation Cyprus
Hollanda MINEZ-Ministry of Economic Affairs
Hollanda SenterNovem
İspanya-Valensiya CICI-Regional Ministry of Industry, Commerce and Innovation
İspanya-Valensiya IMPIVA-Valencian Institute of the Small and Medium-Sized Industry
İtalya MSE-Ministry of Economic Development
İtalya IPI-Institute for Industrial Promotion
Macaristan NKTH-National Office for Research and Technology
İspanya-Madrid IMADE-Institute for the Development of Madrid Region
Polonya MNİSW-Ministry of Science and Higher Education
Slovenya MHEST- Ministry of Higher Education, Science and Technology
Türkiye TÜBİTAK-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Yunanistan EOMMEX-Hellenic Organization of SME and Handicraft S.A.
CORNET II projelerine katılan firmaların Ar-Ge harcamaları,

  mevzuatına göre desteklenmektedir.

Programda Sağlanan Desteğin Türü ve Oranı Nedir?

 

CORNET II projesi kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında geri ödemesiz (hibe) şekilde destek sağlanması öngörülmektedir. 
 

Projeler Ne Kadar Bir Süre İçin Desteklenmektedir?

Proje desteklenme süresi proje bazında en çok 2 yıldır.

Programda Hangi Giderler Desteklenmektedir?

Programda aşağıdaki harcamalar kabul edilir:
 
 • Personel giderleri,
 • Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri,
 • Alet,teçhizat,yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Yurtiçi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 • Ülke içerisindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
 • Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
Programa Kimler Başvurabilir?

Programa başvurmak için CORNET II üyesi ülkelerden en az 2 katılımcının bir araya gelmesi gerekmektedir. Her bir katılımcı grup birlik ya da en az 5 KOBİ’nin bir araya gelmesiyle oluşabilmektedir.

Programa Ne Zaman Başvurulabilir?

Programa çağrı dönemlerinde başvurulabilir. Çağrı dönemleriyle ilgili bilgiye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Programa Nasıl Başvuruda Bulunabilirim?

Programa başvurmak için Çağrı’ya katılan ülkelerden en az 2 katılımcının bir araya gelmesi gerekmektedir. CORNET Programının 7. Çağrısına başvuruda bulunmak için http://www.cornet-era.net/7th_call.html adresinden Proposal Submission (Öneri Sunma) kısmında projenin online olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuru formuna Konsorsiyum Antlaşmasının (Consortium Agreement), Kullanıcı Komitesi Üyelerinin Niyet Mektubu ve Ulusal/Bölgesel başvuru formunun eklenmesi gerekmektedir. Projede yer alan Türk KOBİ’lerin desteklenmesi için, 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına başvuru yapılmalıdır. 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren CORNET Programına başvurmak için http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi uygulamanın kullanılması gerekmektedir. Proje başvuruları sadece yukarıdaki adresten yapılmakta olup, hiçbir şekilde basılı doküman kabul edilmeyecektir. Başvuru süreci ile ilgili genel bilgilere ulaşmak için 1509-Başvuru Süreci Genel Bilgiler linkine basınız. 7. Çağrı için hem CORNET programına hem de 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programına en geç 30 Nisan 2009 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir. CORNET 7. Çağrı ile ilgili bilgilere Kılavuzdan (Guidelines) ulaşabilirsiniz. Eğer proje fikriniz için ortaklarınız yoksa, ortak bulma konusunda yardımcı olmamız için proje fikri formunu doldurarak bize iletebilirsiniz.

MEVZUAT

DESTEK BAŞVURUSU, İZLEME, DEĞERLENDİRME FORMLARI VE MEVZUAT

Dönemsel Destek Başvurusu

Temlikname

Transfer Ödemesi

Mali Rapor

Proje İzleme

Mali Değerlendirme ve Tasdik

MEVZUAT

Destek Başvuruları Nasıl Hazırlanmalıdır'

AGY303-01, projenin fiziksel ve mali gerçekleşmelerinin incelenerek değerlendirilebilmesini sağlamak üzere yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu (AGY500-03), gider formları, dönem raporu ve projenin son döneminde proje sonuç raporundan (AGY353-01) oluşmaktadır.

AGY303-01 ön değerlendirme sonrasında projenin izleyicisine gönderilmektedir. İzleyici AGY303-01 inceledikten sonra proje sahibi kuruluşu yerinde ziyaret ederek projenin dönemsel gerçekleşmeleri hakkında bilgilendirme alarak, Dönemsel İzleme Raporu AGY403-01’nu hazırlamaktadır.

AGY303-01 dönem başvurusu, Dönemsel İzleme Raporu AGY403-01 ve Yeminli Mali Müşavirlik Proje Harcamaları Değerlendirme ve Tasdik Raporu AGY500-03 sonrasında yapılan incelemeler neticesinde uygun bulunan destek tutarı firmanın bildirdiği banka hesabına aktarılır.

Her bir AGY303-01, projenin altı aylık (Ocak-Haziran veya Temmuz-Aralık dönemleri) faaliyet ve harcamalarını içerecek biçimde hazırlanarak en geç takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulmalıdır.
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 20.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 14216 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ