çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı

Yazdır


İLLER: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon

 

"TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı"; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illerini kapsayacaktır. Söz konusu Programın da yer aldığı Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Proje Paketine ilişkin Finansman Anlaşması, Ülkemiz ile Avrupa Komisyonu arasında 11 Temmuz 2006 tarihinde imzalanmıştır. Programın temel amacı bölgesel gelişmeye katkıda bulunarak bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve merkezi ve bölgesel düzeyde proje uygulama kapasitesini geliştirmektir.

 

Program AB destekli diğer bölgesel kalkınma programları gibi bir hibe programı olarak tasarlanmıştır. Program kapsamındaki hibe mekanizmaları vasıtasıyla, Bölgede yer alan 6 ilde teklif çağrısı yöntemi kullanılarak yarışma ortamında projeler desteklenecektir.

 

Programda tasarlanan öncelik alanları ve bütçe aşağıda belirtilmektedir:

 

Yerel Kalkınma Girişimleri

KOBİ'ler

Turizm ve Çevre Altyapısı

 

Programın Öncelik Alanları

AB Katkısı(Milyon €)

Türkiye Katkısı  (Milyon €)

TOPLAM(Milyon €)

Yerel Kalkınma Girişimleri

 4,2 

1,4 

5,6 

KOBİ'ler

 6,9 

2,3 

9,2 

Turizm ve Çevre  Altyapısı

6,9

2,3 

9,2 

TOPLAM

18 

24 


  

 

Programın öncelik alanlarında, hangi büyüklükte, ne tür maliyetlerle kimler tarafından yapılacak faaliyetlerin teklif çağrısı yöntemi ile destekleneceği Hibe Rehberlerinde yer almaktadır.

 

Programın Bölgede teknik uygulamasından sorumlu olacak Program Uygulama Birimi, Hizmet Birliği bünyesinde kurulmuştur. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliğinin kurulmasına ilişkin 2006/11457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 6 Ocak 2007 tarih ve 26395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Teklif çağrısı ilanının 9 Nisan 2007 tarihinde yayınlanmasının ardından, 16-18 Nisan 2007 tarihleri arasında Program kapsamındaki 6 ilde Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bölgede gerçekleştirilen toplantıların ardından 19 Nisan 2007 tarihinde Ankara'da, ilgili tüm merkezi ve yerel kurum ve kuruluşların üst düzey yetkililerinin katılımıyla Programın Tanıtım Toplantısı düzenlenmiştir.

 

Program bölgesinde dağıtımı yapılacak tanıtım ve eğitim materyalleri ile Hibe Başvuru Rehberlerinin basımı ve potansiyel başvuru sahiplerine eğitim sağlanması Müsteşarlığımızca hazırlanan bir teknik yardım sözleşmesi yoluyla gerçekleştirilmiş olup, söz konusu materyallerin tasarım, onay ve basım işleri ilgili müşavir firma ile yürütülmüştür. Söz konusu müşavir firma kanalıyla ayrıca potansiyel başvuru sahiplerine yönelik olarak ücretsiz ve kamuoyuna açık şekilde proje başvurusu hazırlama eğitimleri verilmesi sağlanmıştır.

 

Program kapsamında gerçekleştirilen tanıtım, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının neticesi alınmış ve üç bileşen altında sunulan proje başvurusu ile ön tekliflerin toplamı 1618'i bulmuştur.

 

MFİB'nin koordinasyonunda proje başvurularının değerlendirilmesi çalışmaları tamamlanmış ve başarılı proje sahipleri ile MFİB arasında sözleşmeler 30 Kasım 2007 tarihi itibarıyla imzalanmış olup projelerin uygulamasına başlanmıştır. Program kapsamında toplam 213 projeye destek sağlanmış olup bu projelerin 103'ü KOBİ, 80'i Yerel Kalkınma Girişimleri ve 30'u Turizm ve Çevre Altyapısı öncelik alanı kapsamındadır. Program kapsamında hibe programlarına tahs
Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı
  
Bu sayfa 16.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 15042 defa okunmuştur.Editör: Dt. Aysun ÇELEBİ