çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Vergisel Teşvikler

Yazdır


4325 sayılı Kanunla Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde vergi teşvikleri uygulamak ve yatırımlara bedelsiz kamu arsa ve arazisi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkanlarını artırmak amaçlanmıştır.

1. Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası:

01/01/1998-31/12/2000 tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu illerdeki işyerlerinden elde ettikleri kazançları -işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırmaları şartıyla- işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır.

( 4325 sayılı Kanun md.3) (4325 / 1 Seri No.lu Genel Tebliğ)

2. Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi:

İstisna süresinin sonundan başlamak ve 31/12/2007 tarihinde sona ermek üzere, Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde, bu işyerlerinden elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden işçi sayısına göre tespit edilen oranda indirim uygulanır.

(4325 sayılı Kanun md.3) (4325 / 1 Seri No.lu Genel Tebliğ)

3. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi:

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere Hazineye ait arazi ve arsaların mülkiyeti bedelsiz devredilebilir.

(4325 sayılı Kanun md. 8) (4325 / 1 Seri No.lu Genel Tebliğ)
Kaynak : Gelir İdaresi Başkanlığı
  
Bu sayfa 23.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12609 defa okunmuştur.Editör: Dt. Aysun ÇELEBİ