çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

EUROGIA

Yazdır


Fosil yakıt kaynaklarının giderek tükendiği günümüzde, EUROGIA+ alternatif enerji kaynaklarının yaratılmasına yönelik çalışmaları teşvik etmek ve mevcut kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlamak için gerekli teknolojilerin üretilmesini teşvik etmeyi amaçlayan bir EUREKA kümesidir.

5 yıl için toplam 1 Milyar Avro’luk Ar-Ge projesi yaratılmasını hedefleyen EUROGIA+ kümesi petrol ve doğalgaz politikalarına ek olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik Ar-Ge projelerinin de desteklenmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla EUROGIA+ kümesinin misyonu aşağıdaki başlıklarla özetlenebilir:

1) Enerji tüketimindeki artışı karşılamak
2) İklim değişiminin önüne geçmek
3) Fosil yakıt kaynaklarından yenilenebilir kaynaklara geçişi sağlamak
4) Kamu/özel iştirak AR-GE ortaklığı ile sürdürülebilir yatırımlar sağlamak

EUROGIA+ Yönetim Kurulu
Norveç WesternDeco, DNV, AKER-KVAERNER, ALSTOM Marine
İtalya SAIPEMspa
Fransa C.A. CGG, SAIPEMsa, SCHLUMBERGER, TECHNIP BV
Almanya AKER Yards, Linde
Hollanda FUGRO IHC
İspanya IZAR, SENER
İngiltere AMEC, WOOD Group

 

Proje Çağrıları

EUROGIA+, belirtilen hedefleri gerçekleştirmek için yılda bir kez proje çağrısında çıkmaktadır. Genelde Eylül ve sonrası aylarda açıklanan proje çağrılarına hem EUROGIA+ yönetim kurulunda bulunan firmalar hem de EUREKA üyesi ülkelerdeki firmalar proje önerisi sunabilmektedir.  EUROGIA+’a  proje önerisi sunmak için proje çağrıları yakından takip edilmeli ve çağrının açık kaldığı süre içerisinde proje fikrini gerçekleştirebilecek nitelikte bir proje konsorsiyumu oluşturularak proje başvurusu çağrının kapanış tarihinden önce iletilmelidir. Şu anda EUROGIA+’da kabul edilip yapım aşamasında olan 16 proje bulunmakta ve proje süreleri 8-48 ay arasında değişmektedir.

EUROGIA+ 2. Çağrı

1 Ocak 2009 tarihinde yapılacak ikinci çağrının kapanışı 17 Mart 2009 tarihi olarak belirtilmiştir. Proje başvuruları ve gerekli bilgiler www.eurogia.com adresinden elde edilebileceği gibi eureka@tubitak.gov.tr adresinden de mail yolu ile soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

EUROGIA+ 2. Çağrı Dokümanı

EUROGIA+ Çağrı Takvimi

EUROGIA+ 1. Çağrı

1 Eylül 2008 tarihinde yapılan ilk çağrının kapanışı 27 Ekim 2008 tarihi olarak belirtilmiştir. Proje başvuruları ve gerekli bilgiler www.eurogia.com adresinden elde edilebileceği gibi eureka@tubitak.gov.tr adresinden de mail yolu ile soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

EUROGIA+ (2008-2013) EUREKA stratejik girişimlerinin, çalışmalarının temelini oluşturan çıkarımlar ana olarak, enerji ihtiyacındaki artışın 2030’da %50 olacağı öngörüsüne dayanmakta(IEA) ve CO2 salınımındaki artışın çok yüksek seviyeye gelerek hayatı olumsuz yönde etkileyeceği tezine dayanmaktadır. Ucuz, güvenli ama temiz olmayan, kömür gibi kaynakların günümüzde enerji elde edilmesinde kullanılmasıda bu duruma yönelik etki etmektedir.

2020 için AB hedefi %20 yenilenebilir enerji %80 fosil yakıtlar ile ihtiyacın karşılanması şeklindedir. Fosil yakıtlardan enerji üretiminde günümüzün teknolojik gelişimi nezdinde vazgeçilemediğinden; sürdürülebilir hale getirilmesi, verimliliğinin artırılması ve düşük karbon salınımının sağlanması üzerine çalışmalar yapılması gerekmektedir.

EUROGIA+ hakkında daha fazla bilgi edinmek için:
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 20.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 12614 defa okunmuştur.Editör: Dt. Aysun ÇELEBİ