çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Yazdır


Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,

ve Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulanuluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur. Bu tür uluslararası programlara katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarınına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bu program kapsamında desteklenecek olan EUREKA, EUROSTARS gibi uluslararası programlara sunulan projeler için “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” geçerli olacaktır.

 MEVZUAT

 

 

1509 - BAŞVURU SÜRECİ

GENEL BİLGİLER

1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı,

ve 1509 Programının Uygulama Easları’nda belirtilen diğer ilgili uluslararası programlarına sunulan projelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Söz konusu programlara yapılan proje başvurularında öncelikle ilgili programın web sayfasındaki açıklamalar dikkate alınarak, programın gerektirdiği başvuru kuralları ve prosedürleri takip edilmelidir. Daha sonra aşağıdaki başvururu bilgileri doğrultusunda proje başvuruları internet üzerinden TÜBİTAK’a ulaştırılmalıdır.

Başvuruların TÜBİTAK’a iletilmesinin ardından, projenin sunulduğu program tarafından gerçekleştirilen bir uluslararası değerlendirme var ise proje başvuruları hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan ilgili TEYDEB Teknoloji Grubu Değerlendirme Komitesine sunulmaktadır.

 

ELEKTRONİK PROJE BAŞVURUSU VE DOKÜMANLARI
 


DEĞERLENDİRME DOKÜMANLARI 


MEVZUAT

 

1509-DESTEK SÜRECİ

DESTEK BAŞVURUSU, İZLEME, DEĞERLENDİRME FORMLARI


Dönemsel Destek Başvurusu

 

Proje İzleme

 

Mali Rapor

Temlikname

Transfer Ödemesi

Program Mevzuatı
 

 

PROGRAM İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

TÜBİTAK tarafında desteklenmesi uygun bulunan projeler için destek talebinde bulunmak için aşağıdaki açıklamalar dikkate alınarak AGY303, Mali Rapor ve AGY500 formlarının hazırlanarak TÜBİTAK’a iletilmelidir. Söz konusu dokümanlar projenin altı aylık (Ocak-Haziran veya Temmuz-Aralık dönemleri) faaliyet ve harcamalarını içerecek biçimde hazırlanarak en geç takip eden dönemin üçüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

Destek başvurusu, AGY303 ve Mali Rapor projenin fiziksel ve mali gerçekleşmelerinin incelenerek değerlendirilebilmesini sağlamak üzere yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu (AGY500), gider formları, dönem raporu ve projenin son döneminde proje sonuç raporundan (AGY353) oluşmaktadır. Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY303), “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik”, “uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” ve "Ar-Ge Yardımı İstek Formu Hazırlama Kılavuzu" dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 18.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 14406 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ