çelebiKOBİ ana sayfaya dön

Genel hususlar...

Site haritasına gözat...

DEVLET DESTEKLERİ ve HİBELER


Skip Navigation Links
 

Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı

Yazdır


1508 - TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI (TEKNOGİRİŞİM)
 

Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır.

Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir.

 

1508-BAŞVURU SÜRECİ

BAŞVURU DOKÜMANLARI


DEĞERLENDİRME DOKÜMANLARI


MEVZUAT

GENEL BİLGİLER

Destek programına proje başvuruları yıl içinde çağrıda belirtilen tarih aralığında yapılabilmekte olup,  başvurular için çağrıda belirtilen tarih aralığında  http://eteydeb.tubitak.gov.tr  adresindeki çevrimiçi (online) uygulamanın kullanılması gerekmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvuruları yapılmalıdır. Proje başvuruları sadece yukarıdaki adresten yapılmakta olup, hiçbir şekilde basılı doküman kabul edilmeyecektir.


İnternet üzerinden TÜBİTAK’a iletilen proje önerileri, ön değerlendirme sonrasında elektronik ortamda hakemlere gönderilmektedir. Hakemler, AGY202 kodlu değerlendirme raporunu internet üzerinden doldurarak TÜBİTAK’a iletmektedir.

Proje önerisi, ilgili Teknoloji Grubu Komite toplantısında hakem görüşleri de dikkate alınarak görüşülmekte ve son karar oluşturulmaktadır. Proje başvurusundan projeye ilişkin kararın oluşturulduğu sürecin tüm aşamalarında girişimciler e-posta ile veya yazılı olarak bilgilendirilmektedir.


Program başvuru koşulları nelerdir’
Programa üniversitelerin örgün öğrenim veren, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilmektedir.

Programda sağlanan desteğin süresi ve oranı ne kadardır’

Destekleme süresi 12 ay olup, desteklenmesine karar verilen iş fikirlerinin giderlerine uygulanan destek oranı %75’dir.

Programa ne zaman başvurulabilir’
Programa yapılacak başvurular www.teydeb.tubitak.gov.tr adresinde duyurulan proje çağrısı ile alınmaktadır. 

Proje Başvuru Formu (AGY102) doldurulurken hangi kılavuz ve esastan yararlanılmalıdır’

AGY102 formu “Girişim Planı Hazırlama Kılavuzu" okunarak doldurulmalı, uygulamayla ilgili esaslara ihtiyaç duyulduğunda "Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı Uygulama Esasları"ndan yararlanılmalıdır.
Kaynak : Tübitak
  
Bu sayfa 18.06.2009 tarihinde güncellenmiş ve bugüne kadar 13478 defa okunmuştur.Editör: Yüksek Mühendis Ömer Cengiz ÇELEBİ