Web Danışmanlık HizmetleriÇelebi, kurumların web üzerindeki iş potansiyellerini geliştirmelerinde yardımcı olmak amacıyla, kapsamlı danışmanlık hizmetleri vermektedir.
 

1. İş Stratejisi

Başarılı bir web projesi için, İnternet stratejisinin dikkatle oluşturulmasının ve şirketin genel iş stratejisi ile uyumunun sağlanmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bu amaçla, uzman ve deneyimli danışmanlarımız kurumun;

 • İştigal konusu işini ve sektörünü analiz ederek iİnternet ihtiyaçlarının belirlemekte,
 • Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, en uygun çözümleri seçmesi için rehberlik etmekte  ve projelendirmekte,
 • İş planını hazırlıayıp  iş akışlarını kurgulamakta,
 • Proje üretim ve kontrol süreçlerini tanımlayarak dokümantasyonu hazırlamakta ve
 • Proje bitiminde değerlendirme ve sonrası için geliştirme ve güncelleme ihtiyaçlarını belirlemek tedir.
2. İletişim ve Pazarlama

İnternet üzerinden kurumsal iletişim konusunda deneyimli Çelebi uzmanları, en etkili online iletişim yöntemini seçebilmeleri için kurumlara yol göstermektedir. Bu kapsamda:

 • Kurumsal kimliğin İnternet'e aktarılması,
 • Şirket markasından bağımsız, yeni online marka yaratılması,
 • Alternatif bir iletişim kanalı olarak İnternet'in, kurumsal tanıtımda kullanılması,
 • Online reklam ve pazarlama ve 
 • Müşteri ilişkileri yönetimi

konularında uygun çözüm önerileri geliştirilmektdir.

 

3. İçerik Danışmanlığı

İçerik danışmanlığı kapsamında:

 • Bilgi mimarisinin kurgulanması, 
 • İnternet'e uygun metin yazarlığı, kampanya oluşturulması,
 • Metin içeriğinin ton ve üslubunun belirlenmesi,
 • Editörlük hizmetleri,
 • Görsel malzeme seçimi ve oluşturulması

hizmetleri verilmektedir.

 

4. Teknoloji Danışmanlığı

Bilgi sistemleri analizi, tasarımı ve konfigürasyonu konularında

 • İş planıyla uyumlu, genişleyebilir bilgi teknolojisi sistemleri tasarımı,
 • Proje planına göre, uzun vadeli planlama, ağ yapısını değerlendirme, kıyaslama, kontrol testleri ve ölçümleme çalışmaları,
 • Yazılım, donanım, veritabanı ve ağ elemanları seçimi,
 • Kurum adına, uygulama ekibinin kurulması ve yönetimi ve 
 • Kalite güvencesi, yük dengeleme ve hata toleransı çalışmaları

yapılmaktadırİşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.