KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK DESTEK/KREDİLERDEN
YARARLANABİLECEK KOBİ'LERİN SEKTÖRLERİNİ GÖSTEREN TABLO
(Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE Rev. 2'ye göre)

NACE Rev 2 KoduSektör AdıAçıklama
BMADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 
05Kömür ve linyit çıkartılması 
05.1Taş kömürü madenciliği 
05.10Taş kömürü madenciliği 
05.2Linyit madenciliği 
05.20Linyit madenciliği 
06Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı 
06.1Ham petrol çıkarımı 
06.10Ham petrol çıkarımı 
06.2Doğal gaz çıkarımı 
06.20Doğal gaz çıkarımı 
07Metal cevherleri madenciliği 
07.1Demir cevherleri madenciliği 
07.10Demir cevherleri madenciliği 
07.2Demir dışı metal cevherleri madenciliği 
07.21Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği 
07.29Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği 
08Diğer madencilik ve taş ocakçılığı 
08.1Kum, kil ve taş ocakçılığı 
08.11Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı 
08.12Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı 
08.9Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı 
08.91Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği 
08.92Turba çıkarımı 
08.93Tuz çıkarımı 
08.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı 
09Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 
09.1Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 
09.10Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler 
09.9Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 
09.90Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler 
CİMALAT 
10Gıda ürünlerinin imalatı 
10.1Etin işlenmesi ve saklanması ile et ürünlerinin imalatı 
10.11Etin işlenmesi ve saklanması 
10.12Kümes hayvanları etlerinin işlenmesi ve saklanması 
10.13Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı 
10.2Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 
10.20Balık, kabuklu deniz hayvanları ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması 
10.3Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması 
10.31Patatesin işlenmesi ve saklanması 
10.32Sebze ve meyve suyu imalatı 
10.39Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin işlenmesi ve saklanması 
10.4Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağların imalatı 
10.41Sıvı ve katı yağ imalatı 
10.42Margarin ve benzeri yenilebilir katı yağların imalatı 
10.5Süt ürünleri imalatı 
10.51Süthane işletmeciliği ve peynir imalatı 
10.52Dondurma imalatı 
10.6Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 
10.61Öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı 
10.62Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı 
10.7Fırın ve unlu mamuller imalatı 
10.71Ekmek, taze pastane ürünleri ve taze kek imalatı 
10.72Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve dayanıklı kek imalatı 
10.73Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı 
10.8Diğer gıda maddelerinin imalatı 
10.81Şeker imalatı 
10.82Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı 
10.83Kahve ve çayın işlenmesi 
10.84Baharat, sos, sirke ve diğer çeşni maddelerinin imalatı 
10.85Hazır yemeklerin imalatı 
10.86Homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik gıda imalatı 
10.89Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda maddelerinin imalatı 
10.9Hazır hayvan yemleri imalatı 
10.91Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı 
10.92Ev hayvanları için hazır gıda imalatı 
11İçeceklerin imalatı 
11.0İçecek imalatı 
11.01Alkollü içeceklerin damıtılması, arıtılması ve harmanlanması 
11.02Üzümden şarap imalatı 
11.03Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı 
11.04Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı 
11.05Bira imalatı 
11.06Malt imalatı 
11.07Alkolsüz içeceklerin imalatı; maden sularının ve diğer şişelenmiş suların üretimi 
12Tütün ürünleri imalatı 
12.0Tütün ürünleri imalatı 
12.00Tütün ürünleri imalatı 
13Tekstil ürünlerinin imalatı 
13.1Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi 
13.10Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi 
13.2Dokuma 
13.20Dokuma 
13.3Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 
13.30Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 
13.9Diğer tekstil ürünlerinin imalatı 
13.91Örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) kumaşların imalatı 
13.92Giyim eşyası dışındaki tamamlanmış tekstil ürünlerinin imalatı 
13.93Halı ve kilim imalatı 
13.94Halat, urgan, kınnap ve ağ imalatı 
13.95Dokusuz kumaşların ve dokusuz kumaştan yapılan ürünlerin imalatı, giyim eşyası hariç 
13.96Diğer teknik ve endüstriyel tekstillerin imalatı 
13.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tekstillerin imalatı 
14Giyim eşyalarının imalatı 
14.1Kürk hariç, giyim eşyası imalatı 
14.11Deri giyim eşyası imalatı 
14.12İş giysisi imalatı 
14.13Diğer dış giyim eşyaları imalatı 
14.14İç giyim eşyası imalatı 
14.19Diğer giyim eşyalarının ve giysi aksesuarlarının imalatı 
14.2Kürkten eşya imalatı 
14.20Kürkten eşya imalatı 
14.3Örme (trikotaj) ve tığ işi ürünlerin imalatı 
14.31Örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe) çorap imalatı 
14.39Örme (trikotaj) ve tığ işi diğer giyim eşyası imalatı 
15Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 
15.1Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması 
15.11Derinin tabaklanması ve işlenmesi; kürkün işlenmesi ve boyanması 
15.12Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı imalatı (deri giyim eşyası hariç) 
15.2Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı 
15.20Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı 
16Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek eşyaların imalatı 
16.1Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 
16.10Ağaçların biçilmesi ve planyalanması 
16.2Ağaç, mantar, kamış ve örgü malzeme ürünü imalatı 
16.21Ahşap kaplama paneli ve ağaç esaslı panel imalatı 
16.22Birleştirilmiş parke yer döşemelerinin imalatı 
16.23Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı 
16.24Ahşap konteyner imalatı 
16.29Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı 
17Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı 
17.1Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı 
17.11Kağıt hamuru imalatı 
17.12Kağıt ve mukavva imalatı 
17.2Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı 
17.21Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı 
17.22Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı 
17.23Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı 
17.24Duvar kağıdı imalatı 
17.29Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı 
18Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 
18.1Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri 
18.11Gazetelerin basımı 
18.12Diğer matbaacılık 
18.13Basım ve yayım öncesi hizmetler 
18.14Ciltçilik ve ilgili hizmetler 
18.2Kayıtlı medyanın çoğaltılması 
18.20Kayıtlı medyanın çoğaltılması 
19Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 
19.1Kok fırını ürünlerinin imalatı 
19.10Kok fırını ürünlerinin imalatı 
19.2Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 
19.20Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı 
20Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 
20.1Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı 
20.11Sanayi gazları imalatı 
20.12Boya maddeleri ve pigment imalatı 
20.13Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı 
20.14Diğer organik temel kimyasalların imalatı 
20.15Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı 
20.16Birincil formda plastik hammaddelerin imalatı 
20.17Birincil formda sentetik kauçuk imalatı 
20.2Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 
20.20Haşere ilaçları ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı 
20.3Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 
20.30Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı 
20.4Sabun ve deterjan, temizlik ve parlatıcı maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı 
20.41Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlatıcı maddeler imalatı 
20.42Parfümlerin, kozmetiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin imalatı 
20.5Diğer kimyasal ürünlerin imalatı 
20.51Patlayıcı madde imalatı 
20.52Tutkal imalatı 
20.53Uçucu yağların imalatı 
20.59Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı 
20.6Suni veya sentetik elyaf imalatı 
20.60Suni veya sentetik elyaf imalatı 
21Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 
21.1Temel eczacılık ürünleri imalatı 
21.10Temel eczacılık ürünleri imalatı 
21.2Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı 
21.20Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı 
22Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 
22.1Kauçuk ürünlerin imalatı 
22.11İç ve dış lastik imalatı; lastiğe sırt geçirilmesi ve yeniden işlenmesi 
22.19Diğer kauçuk ürünleri imalatı 
22.2Plastik ürünlerin imalatı 
22.21Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalatı 
22.22Plastik torba, çanta, poşet, çuval, kutu, damacana, şişe, makara vb. paketleme malzemelerinin imalatı 
22.23Plastik inşaat malzemesi imalatı 
22.29Diğer plastik ürünlerin imalatı 
23Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 
23.1Cam ve cam ürünleri imalatı 
23.11Düz cam imalatı 
23.12Düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi 
23.13Çukur cam imalatı 
23.14Cam elyafı imalatı 
23.19Diğer camların imalatı ve işlenmesi (teknik amaçlı cam eşyalar dahil) 
23.2Ateşe dayanıklı ürünlerin imalatı 
23.20Ateşe dayanıklı (refrakter) ürünlerin imalatı 
23.3Kilden inşaat malzemeleri imalatı 
23.31Seramik karo ve kaldırım taşları imalatı 
23.32Fırınlanmış kilden tuğla, karo ve inşaat malzemeleri imalatı 
23.4Diğer porselen ve seramik ürünlerin imalatı 
23.41Seramik ev ve süs eşyaları imalatı 
23.42Seramik sıhhi ürünlerin imalatı 
23.43Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı 
23.44Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı 
23.49Başka yerde sınıflandırılmamış diğer seramik ürünlerin imalatı 
23.5Çimento, kireç ve alçı imalatı 
23.51Çimento imalatı 
23.52Kireç ve alçı imalatı 
23.6Beton, çimento ve alçıdan yapılmış eşyaların imalatı 
23.61İnşaat amaçlı beton ürünlerin imalatı 
23.62İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı 
23.63Hazır beton imalatı 
23.64Toz harç imalatı 
23.65Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı 
23.69Beton, alçı ve çimentodan yapılmış diğer ürünlerin imalatı 
23.7Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi 
23.70Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi 
23.9Aşındırıcı ürünlerin ve başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 
23.91Aşındırıcı ürünlerin imalatı 
23.99Başka yerde sınıflandırılmamış metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 
24Ana metal sanayii 
24.1Ana demir ve çelik ürünleri ile demir alaşımları imalatı 
24.10Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro alaşımların imalatı 
24.2Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 
24.20Çelikten tüpler, borular, içi boş profiller ve benzeri bağlantı parçalarının imalatı 
24.3Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünlerin imalatı 
24.31Barların soğuk çekilmesi 
24.32Dar şeritlerin soğuk haddelenmesi 
24.33Soğuk şekillendirme veya katlama 
24.34Tellerin soğuk çekilmesi 
24.4Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı 
24.41Değerli metal üretimi 
24.42Alüminyum üretimi 
24.43Kurşun, çinko ve kalay üretimi 
24.44Bakır üretimi 
24.45Demir dışı diğer metallerin üretimi 
24.46Nükleer yakıtların işlenmesi 
24.5Metal döküm sanayii 
24.51Demir döküm 
24.52Çelik dökümü 
24.53Hafif metallerin dökümü 
24.54Diğer demir dışı metallerin dökümü 
25Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı 
25.1Metal yapı malzemeleri imalatı 
25.11Metal yapı ve yapı parçaları imalatı 
25.12Metalden kapı ve pencere imalatı 
25.2Metal tank, rezervuar ve muhafaza kapları imalatı 
25.21Merkezi ısıtma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve sıcak su kazanları (boylerleri) imalatı 
25.29Metalden diğer tank, rezervuar ve konteynerler imalatı 
25.3Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç 
25.30Buhar jeneratörü imalatı, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) hariç 
25.4Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 
25.40Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 
25.5Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi 
25.50Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi 
25.6Metallerin işlenmesi ve kaplanması; makinede işleme 
25.61Metallerin işlenmesi ve kaplanması 
25.62Metallerin makinede işlenmesi ve şekil verilmesi 
25.7Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı 
25.71Çatal-bıçak takımları ve diğer kesici aletlerin imalatı 
25.72Kilit ve menteşe imalatı 
25.73El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı 
25.9Diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 
25.91Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı 
25.92Metalden hafif paketleme malzemeleri imalatı 
25.93Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı 
25.94Bağlantı malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalatı 
25.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı 
26Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 
26.1Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı 
26.11Elektronik bileşenlerin imalatı 
26.12Yüklü elektronik kart imalatı 
26.2Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 
26.20Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalatı 
26.3İletişim ekipmanlarının imalatı 
26.30İletişim ekipmanlarının imalatı 
26.4Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı 
26.40Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı 
26.5Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı 
26.51Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı 
26.52Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı 
26.6Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 
26.60Işınlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazların imalatı 
26.7Optik aletlerin ve fotoğrafçılıkla ilgili ekipmanların imalatı 
26.70Optik aletlerin ve fotografik ekipmanların imalatı 
26.8Manyetik ve optik kaset, bant, CD vb. ortamların imalatı 
26.80Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamların imalatı 
27Elektrikli teçhizat imalatı 
27.1Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazlarının imalatı 
27.11Elektrik motorlarının, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalatı 
27.12Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 
27.2Akümülatör ve pil imalatı 
27.20Akümülatör ve pil imalatı 
27.3Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı 
27.31Fiber optik kabloların imalatı 
27.32Diğer elektronik ve elektrik telleri ve kablolarının imalatı 
27.33Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı 
27.4Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 
27.40Elektrikli aydınlatma ekipmanlarının imalatı 
27.5Ev aletleri imalatı 
27.51Elektrikli ev aletlerinin imalatı 
27.52Elektriksiz ev aletlerinin imalatı 
27.9Diğer elektrikli donanımların imalatı 
27.90Diğer elektrikli ekipmanların imalatı 
28Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 
28.1Genel amaçlı makinelerin imalatı 
28.11Motor ve türbin imalatı; hava taşıtı, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç 
28.12Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı 
28.13Diğer pompaların ve kompresörlerin imalatı 
28.14Diğer musluk ve valf/vana imalatı 
28.15Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı 
28.2Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı 
28.21Fırın, ocak (sanayi ocakları) ve brülör (ocak ateşleyicileri) imalatı 
28.22Kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı 
28.23Büro makineleri ve ekipmanları imalatı (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) 
28.24Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin imalatı 
28.25Soğutma ve havalandırma donanımlarının imalatı, evde kullanılanlar hariç 
28.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 
28.3Tarım ve ormancılık makineleri imalatı 
28.30Tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı 
28.4Metal işleme makineleri ve takım tezgahları imalatı 
28.41Metal işleme makinelerinin imalatı 
28.49Diğer takım tezgahlarının imalatı 
28.9Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 
28.91Metalürji makineleri imalatı 
28.92Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri imalatı 
28.93Gıda, içecek ve tütün işleme makineleri imalatı 
28.94Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin imalatı 
28.95Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin imalatı 
28.96Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı 
28.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 
29Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 
29.1Motorlu kara taşıtlarının imalatı 
29.10Motorlu kara taşıtlarının imalatı 
29.2Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 
29.20Motorlu kara taşıtları karoseri (kaporta) imalatı; treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 
29.3Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı 
29.31Motorlu kara taşıtları için elektrik ve elektronik donanımların imalatı 
29.32Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı 
30Diğer ulaşım araçlarının imalatı 
30.1Gemi ve tekne yapımı 
30.11Gemilerin ve yüzen yapıların inşası 
30.12Eğlence ve spor amaçlı teknelerin yapımı 
30.2Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 
30.20Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 
30.3Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 
30.30Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı 
30.4Askeri savaş araçlarının imalatı 
30.40Askeri savaş araçlarının imalatı 
30.9Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı 
30.91Motosiklet imalatı 
30.92Bisiklet ve engelli aracı imalatı 
30.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı 
31Mobilya imalatı 
31.0Mobilya imalatı 
31.01Büro ve mağaza mobilyaları imalatı 
31.02Mutfak mobilyalarının imalatı 
31.03Yatak imalatı 
31.09Diğer mobilyaların imalatı 
32Diğer imalatlar 
32.1Mücevherat, bijuteri eşyaları ve ilgili ürünlerin imalatı 
32.11Madeni para basımı 
32.12Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı 
32.13İmitasyon (taklit) mücevherler ve benzeri ürünlerin imalatı 
32.2Müzik aletleri imalatı 
32.20Müzik aletleri imalatı 
32.3Spor malzemeleri imalatı 
32.30Spor malzemeleri imalatı 
32.4Oyun ve oyuncak imalatı 
32.40Oyun ve oyuncak imalatı 
32.5Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçlerin imalatı 
32.50Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı 
32.9Başka yerde sınıflandırılmamış imalatlar 
32.91Süpürge ve fırça imalatı 
32.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar 
33Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı 
33.1Fabrikasyon metal ürünlerin, makinelerin ve ekipmanların onarımı 
33.11Fabrikasyon metal ürünlerin onarımı 
33.12Makinelerin onarımı 
33.13Elektronik veya optik ekipmanların onarımı 
33.14Elektrikli ekipmanların onarımı 
33.15Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı 
33.16Hava taşıtlarının ve uzay araçlarının bakım ve onarımı 
33.17Diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı 
33.19Diğer ekipmanların onarımı 
33.2Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu 
33.20Sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu 
DELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI 
35Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 
35.1Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı 
35.11Elektrik enerjisi üretimi 
35.12Elektrik enerjisinin iletimi 
35.13Elektrik enerjisinin dağıtımı 
35.14Elektrik enerjisinin ticareti 
35.2Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı 
35.21Gaz imalatı 
35.22Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı 
35.23Ana şebeke üzerinden gaz ticareti 
35.3Buhar ve iklimlendirme temini 
35.30Buhar ve iklimlendirme temini 
ESU TEMİNİ; KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ 
36Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 
36.0Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 
36.00Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 
37Kanalizasyon 
37.0Kanalizasyon 
37.00Kanalizasyon 
38Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı 
38.1Atıkların toplanması 
38.11Tehlikesiz atıkların toplanması 
38.12Tehlikeli atıkların toplanması 
38.2Atıkların ıslahı ve bertarafı 
38.21Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 
38.22Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi 
38.3Materyallerin geri kazanımı 
38.31Hurdaların parçalara ayrılması 
38.32Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı 
39İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 
39.0İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 
39.00İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri 
FİNŞAAT 
41Bina inşaatı 
41.1İnşaat projelerinin geliştirilmesi 
41.10İnşaat projelerinin geliştirilmesi 
41.2İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 
41.20İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 
42Bina dışı yapıların inşaatı 
42.1Kara ve demir yollarının inşaatı 
42.11Kara yolları ve otoyolların inşaatı 
42.12Demir yolları ve metroların inşaatı 
42.13Köprüler ve tünellerin inşaatı 
42.2Hizmet projelerinin inşaatı 
42.21Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı 
42.22Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı 
42.9Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 
42.91Su projeleri inşaatı 
42.99Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı 
43Özel inşaat faaliyetleri 
43.1Yıkım ve şantiyenin hazırlanması 
43.11Yıkım 
43.12Şantiyenin hazırlanması 
43.13Test sondajı ve delme 
43.2Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri 
43.21Elektrik tesisatı 
43.22Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı 
43.29Diğer inşaat tesisatı 
43.3Binanın tamamlanması ve bitirilmesi 
43.31Sıva işleri 
43.32Doğrama tesisatı 
43.33Yer ve duvar kaplama 
43.34Boya ve cam işleri 
43.39İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler 
43.9Diğer özel inşaat faaliyetleri 
43.91Çatı işleri 
43.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleri 
GTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI 
45Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 
45.1Motorlu kara taşıtlarının ticareti 
45.11Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti 
45.19Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti 
45.2Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı 
45.20Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı 
45.3Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti 
45.31Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti 
45.32Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti 
45.4Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı 
45.40Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, bakımı ve onarımı 
46Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
46.1Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret 
46.11Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar 
46.12Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar 
46.13Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar 
46.14Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar 
46.15Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar 
46.16Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar 
46.17Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar 
46.18Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar 
46.19Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar 
46.2Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti 
46.21Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti 
46.22Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti 
46.23Canlı hayvanların toptan ticareti 
46.24Ham deri, post ve deri toptan ticareti 
46.3Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti 
46.31Meyve ve sebzelerin toptan ticareti 
46.32Et ve et ürünlerinin toptan ticareti 
46.33Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti 
46.34İçecek toptan ticaretiAlkollü içecek toptan ticareti hariçtir.
46.36Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti 
46.37Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti 
46.38Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti 
46.39Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti 
46.4Ev eşyalarının toptan ticareti 
46.41Tekstil ürünlerinin toptan ticareti 
46.42Giysi ve ayakkabı toptan ticareti 
46.43Elektrikli ev aletleri toptan ticareti 
46.44Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti 
46.45Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti 
46.46Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti 
46.47Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti 
46.48Saat ve mücevher toptan ticareti 
46.49Diğer ev eşyalarının toptan ticareti 
46.5Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti 
46.51Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti 
46.52Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti 
46.6Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti 
46.61Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti 
46.62Takım tezgahlarının toptan ticareti 
46.63Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti 
46.64Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti 
46.65Büro mobilyalarının toptan ticareti 
46.66Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti 
46.69Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti 
46.7Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret 
46.71Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti 
46.72Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti 
46.73Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti 
46.74Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti 
46.75Kimyasal ürünlerin toptan ticareti 
46.76Diğer ara ürünlerin toptan ticareti 
46.77Atık ve hurda toptan ticareti 
46.9Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret 
46.90Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret 
47Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 
47.1Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret 
47.11Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret 
47.19Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret 
47.2Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti 
47.21Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti 
47.22Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti 
47.23Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti 
47.24Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti 
47.25Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti 
47.26Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti 
47.29Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti 
47.3Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti 
47.30Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti 
47.4Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti 
47.41Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti 
47.42Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti 
47.43Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti 
47.5Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti 
47.51Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti 
47.52Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti 
47.53Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende ticareti 
47.54Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti 
47.59Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti 
47.6Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti 
47.61Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti 
47.62Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti 
47.63Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti 
47.64Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti 
47.65Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti 
47.7Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti 
47.71Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti 
47.72Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti 
47.73Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti 
47.74Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti 
47.75Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti 
47.76Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları yemleri  perakende ticareti 
47.77Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti 
47.78Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti 
47.79Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret 
47.8Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret 
47.81Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti 
47.82Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti 
47.89Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti 
47.9Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret 
47.91Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret 
47.99Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret 
HULAŞTIRMA VE DEPOLAMA 
49Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 
49.1Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 
49.10Demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı 
49.2Demiryolu ile yük taşımacılığı 
49.20Demiryolu ile yük taşımacılığı 
49.3Kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı 
49.31Kara taşımacılığı ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı 
49.32Taksi taşımacılığı 
49.39Başka yerde sınıflandırılmamış kara taşımacılığı ile yapılan diğer yolcu taşımacılığı 
49.4Karayolu ile yük taşımacılığı ve taşımacılık hizmetleri 
49.41Karayolu ile yük taşımacılığı 
49.42Ev ve iş yerlerine verilen taşımacılık hizmetleri 
49.5Boru hattı taşımacılığı 
49.50Boru hattı taşımacılığı 
50Su yolu taşımacılığı 
50.1Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı 
50.10Deniz ve kıyı sularında yolcu taşımacılığı 
50.2Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı 
50.20Deniz ve kıyı sularında yük taşımacılığı 
50.3İç sularda yolcu taşımacılığı 
50.30İç sularda yolcu taşımacılığı 
50.4İç sularda yük taşımacılığı 
50.40İç sularda yük taşımacılığı 
51Havayolu taşımacılığı 
51.1Havayolu ile yolcu taşımacılığı 
51.10Havayolu ile yolcu taşımacılığı 
51.2Havayolu ile yük taşımacılığı ve uzay taşımacılığı 
51.21Havayolu ile yük taşımacılığı 
51.22Uzay taşımacılığı 
52Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler 
52.1Depolama ve ambarlama 
52.10Depolama ve ambarlama 
52.2Taşımacılık için destekleyici faaliyetler 
52.21Kara taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri 
52.22Suyolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri 
52.23Havayolu taşımacılığını destekleyici hizmet faaliyetleri 
52.24Kargo yükleme boşaltma hizmetleri 
52.29Taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler 
53Posta ve kurye faaliyetleri 
53.1Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 
53.10Evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri 
53.2Diğer posta ve kurye faaliyetleri 
53.20Diğer posta ve kurye faaliyetleri 
IKONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ 
55Konaklama 
55.1Oteller ve benzer konaklama yerleri 
55.10Oteller ve benzer konaklama yerleri 
55.2Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri 
55.20Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri 
55.3Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri 
55.30Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler park hizmetleri 
55.9Diğer konaklama yerleri 
55.90Diğer konaklama yerleri 
56Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 
56.1Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 
56.10Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri 
56.2Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin (catering) faaliyetleri ve diğer yiyecek hizmetleri faaliyetleri 
56.21Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri 
56.29Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri 
56.3İçecek sunum hizmetleri 
56.30İçecek sunum hizmetleriBarlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları hariçtir.
JBİLGİ VE İLETİŞİM 
58Yayımcılık faaliyetleri 
58.1Kitapların, süreli yayınların yayımlanması ve diğer yayımlama faaliyetleri 
58.11Kitap yayımı 
58.12Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması 
58.13Gazetelerin yayımlanması 
58.14Dergi ve süreli yayınların yayımlanması 
58.19Diğer yayıncılık faaliyetleri 
58.2Yazılım programlarının yayımlanması 
58.21Bilgisayar oyunlarının yayımlanması 
58.29Diğer yazılım programlarının yayımlanması 
59.11Sinema filmi, video ve televizyon programları yapım faaliyetleriSinema filmi, video yapım faaliyetleri hariçtir.
59.12Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleriSinema filmi, video çekim sonrası faaliyetleri hariçtir.
59.13Sinema filmi, video ve televizyon programları dağıtım faaliyetleriSinema filmi, video dağıtım faaliyetleri hariçtir.
60Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 
60.1Radyo yayıncılığı 
60.10Radyo yayıncılığı 
60.2Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri 
60.20Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri 
61Telekomünikasyon 
61.1Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri 
61.10Kablolu telekomünikasyon faaliyetleri 
61.2Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 
61.20Kablosuz (telsiz) telekomünikasyon faaliyetleri 
61.3Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri 
61.30Uydu üzerinden telekomünikasyon faaliyetleri 
61.9Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 
61.90Diğer telekomünikasyon faaliyetleri 
62Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 
62.0Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 
62.01Bilgisayar programlama faaliyetleri 
62.02Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri 
62.03Bilgisayar tesisleri yönetim faaliyetleri 
62.09Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri 
63Bilgi hizmet faaliyetleri 
63.1Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler; web portalları 
63.11Veri işleme, barındırma (hosting) ve ilgili faaliyetler 
63.12Web portalları 
63.9Diğer bilgi hizmet faaliyetleri 
63.91Haber ajanslarının faaliyetleri 
63.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri 
MMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 
70İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri 
70.1İdare merkezi faaliyetleri 
70.10İdare merkezi faaliyetleri 
70.2İdari danışmanlık faaliyetleri 
70.21Halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetleri 
70.22İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri 
71Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik muayene ve analiz 
71.1Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık 
71.11Mimarlık faaliyetleri 
71.12Mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlık 
71.2Teknik test ve analiz faaliyetleri 
71.20Teknik test ve analiz faaliyetleri 
72Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
72.1Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 
72.11Biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 
72.19Doğal bilimlerle ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 
72.2Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 
72.20Sosyal bilimlerle ve beşeri bilimlerle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri 
73Reklamcılık ve pazar araştırması 
73.1Reklamcılık 
73.11Reklam ajanslarının faaliyetleri 
73.12Çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı 
73.2Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri 
73.20Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri 
74Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 
74.1Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 
74.10Uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri 
74.2Fotoğrafçılık faaliyetleri 
74.20Fotoğrafçılık faaliyetleri 
74.3Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri 
74.30Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri 
74.9Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 
74.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 
NİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ 
77Kiralama ve leasing faaliyetleri 
77.1Motorlu taşıtların kiralanması ve leasingi 
77.11Hafif motorlu taşıtların ve arabaların kiralanması ve leasingi 
77.12Kamyonların kiralanması ve leasingi 
77.2Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi 
77.21Eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi 
77.22Video kasetlerin ve disklerin kiralanması 
77.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi 
77.3Diğer makine, ekipman ve maddi malların kiralanması ve leasingi 
77.31Tarımsal makine ve ekipmanların kiralanması ve leasingi 
77.32Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve teçhizatın kiralanması ve leasingi 
77.33Büro makine ve ekipmanın (bilgisayarlar dahil) kiralanması ve leasingi 
77.34Su yolu taşımacılığı ekipmanının kiralanması ve leasingi 
77.35Hava taşımacığı araçlarının kiralanması ve leasingi 
77.39Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makine, teçhizat ve eşyaların kiralanması ve leasingi 
77.4Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 
77.40Telif hakkı alınmış olan çalışmalar dışında, fikri mülkiyet haklarının ve benzer ürünlerin leasingi 
78İstihdam faaliyetleri 
78.1İş bulma acentelerinin faaliyetleri 
78.10İş bulma acentelerinin faaliyetleri 
78.2Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri 
78.20Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri 
78.3Diğer insan kaynaklarının sağlanması 
78.30Diğer insan kaynaklarının sağlanması 
79Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler 
79.1Seyahat acentesi ve tur operatörlerinin faaliyetleri 
79.11Seyahat acentesi faaliyetleri 
79.12Tur operatörü faaliyetleri 
79.9Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 
79.90Diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler 
80Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri 
80.1Özel güvenlik faaliyetleri 
80.10Özel güvenlik faaliyetleri 
80.2Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 
80.20Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri 
80.3Soruşturma faaliyetleri 
80.30Soruşturma faaliyetleri 
81Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 
81.1Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri 
81.10Tesis bünyesindeki ortak destek hizmetleri 
81.2Temizlik faaliyetleri 
81.21Binaların genel temizliği 
81.22Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri 
81.29Diğer temizlik faaliyetleri 
81.3Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 
81.30Çevre düzenlemesi ve bakım faaliyetleri 
82Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek faaliyetleri 
82.1Büro yönetimi ve destek faaliyetleri 
82.11Ortak büro yönetim hizmeti faaliyetleri 
82.19Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer özel büro destek hizmetleri 
82.2Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 
82.20Çağrı merkezlerinin faaliyetleri 
82.3Kongre ve ticari fuar organizasyonu 
82.30Kongre ve ticari fuar organizasyonu 
82.9Başka yerde sınıflandırılmamış şirket destek hizmet faaliyetleri 
82.91Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri 
82.92Paketleme faaliyetleri 
82.99Başka yerde sınıflandırılmamış diğer şirket destek hizmet faaliyetleri 
RKÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR 
91Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 
91.0Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 
91.01Kütüphane ve arşivlerin faaliyetleri 
91.02Müzelerin faaliyetleri 
91.03Tarihi alanlar ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi 
91.04Botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlarla ilgili faaliyetler 
SDİĞER HİZMET FAALİYETLERİ 
95Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 
95.1Bilgisayarların ve iletişim araç ve gereçlerinin onarımı 
95.11Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı 
95.12İletişim araç ve gereçlerinin onarımı 
95.2Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı 
95.21Tüketici elektronik eşyalarının onarımı 
95.22Evde kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı 
95.23Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı 
95.24Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı 
95.25Saatlerin ve mücevherlerin onarımı 
95.29Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı 
96Diğer hizmet faaliyetleri 
96.0Diğer hizmet faaliyetleri 
96.01Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlenmesi 
96.02Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri 
96.03Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler 
96.09Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri