Eğitim Programı İçeriği

Bu sayfayı kapat


 

İş Planı Hazırlama 
 

Amaç

İş planının iş geliştirme faaliyetlerinin önemli bir parçası olduğunu öğretmek ve katılımcılara iş planı hazırlama becerisi kazandırmak. .

 

İçerik

1.İş Planı Kavramı

2.İş Planı Özeti

3.Girişimcinin Tanıtımı

4.Kurulacak İşin Temel Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı

5.İş Fikrinin Piyasa ve Talep Yapısı

 • İş fikrinin sektörel özellikleri
 • Kurulacak işletmenin ilişki içinde olacağı piyasalar ve genel özellikleri
 • Müşteri kitlesi ve talebin özellikleri
 • Rakip firmalar ve rekabet ortamı
 • Ürünün hedef müşterilere sunumunda vurgulanacak temel özellikler

6.İşletmenin Pazarlama Planının Geliştirilmesi

 • Satış ve pazarlama çalışmalarında temel hedefler
 • Rekabete yönelik önlemler
 • İşletmenin tahmini satış planı
 • Ürün ya da hizmetleri fiyatlandırma
 • Ürün ya da hizmetleri hedef kitleye ulaştırma yöntemleri
 • Ürün ya da hizmetleri hedef kitleye tanıtma yöntemleri
 • Pazarlama çalışmalarının aktivite planı

7.İş Fikrinin Temel Üretim ve Hizmet Süreçleri

8.Üretim Planlaması

 • Üretimin iş akışı
 • Üretimde kullanılacak makine-ekipman ihtiyacı
 • Üretim girdilerinin türleri, miktarları ve özellikleri
 • Gerekli iş gücünün nicelik ve nitelikleri
 • Yer seçimi ve işyeri özellikleri

9.Örgütlenme ve Yönetim Süreçleri

10.Yönetim Planı

11.İşletmenin Finansman Yapısı ve Tahmini Finansal Tablolar

 • Başlangıç yatırım ihtiyacının hesaplanması
 • İşletme giderleri ve işletme sermayesinin belirlenmesi
 • Toplam yatırım ihtiyacının ve finansal kaynakların araştırılması
 • Kredi geri ödemesinin hesaplanması

12.Finansal hareketlerin ve işletme kârlılığının araştırılması

13.Kuruluş Dönemi Detaylı Aktivite Planı

14.İş Planı Risk Değerlendirmesi...