ÇelebiUZMAN: Murat Emrah YILDIRIM

Uzmanlar sayfasına dön
Murat Emrah YILDIRIMÖzgeçmişi

 

Murat Emrah YILDIRIM


1.  EĞİTİM DURUMU             :

Kurum İstanbul Üniversitesi
Tarih Eylül 2003
Alınan Diploma veya Derece Master (İnsan Kaynakları Yönetimi) (91,11/100- Bölüm Birincisi)

 

Kurum Kara Harp Okulu
Tarih Ağustos 1996
Alınan Diploma veya Derece Lisans (Sistem Mühendisliği (3,403/4,00- İyi derece ile mezun))

 

Kurum Işıklar Askeri Lisesi
Tarih 1992
Alınan Diploma veya Derece Matematik ( İyi derece ile mezun)

 2. YABANCI DİL                   :  (1 – Çok İyi; 5 – Temel Seviye)

Dil / Seviye

Okuma

Konuşma / Anlama

Yazma

İngilizce

1

2

1

Fransızca

1

2

2

Türkçe

Anadil

 

3.ÜYESİ OLUNAN – DESTEKLENEN DERNEKLER / VAKIFLAR:     

 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Derneği
 • Mehmetçik Vakfı
 • Türkiye Emekli Subaylar Derneği
 • T.S.K. Dayanışma Vakfı
 • Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği

 4. DENEYİMLER:             

 • İKDSS İnsan Kaynakları Değerlendirme ve Seçme Sistemi (TSK-KKK) Uzman Analistliği ve Sistem Kurulumu Tecrübesi    (2 Yıl)
 • İş Analistliği- İş Değerleme, İş Spesifikleştirme, İş Dizaynı Tecrübesi (2 Yıl)
 • Yönetici ve lider koçluğu (19 yıl)
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uygulamaları konusunda tecrübe (19 yıl)
 • Mültecilerin Kontrolü Deneyimi  (6 ayı yurtdışında olmak üzere 1 yıl)
 • Orta büyüklükte depoların yönetim ve işletilmesi deneyimi (19 yıl)
 • Eğitim Planlaması Deneyimi (14 Yıl)
 • Eğitici Eğitimi Deneyimi (5 Yıl)
 • Araştırma Görevlisi Deneyimi (2 Yıl)
 • Kuvvet Koruma ve Güvenlik deneyimi (19 Yıl)
 • Online Seminer verme Deneyimi (1 Yıl)
 • Proje Yönetimi Deneyimi (3 Yıl)
 • Performans Değerleme Sistemleri Uygulama ve Planlama Deneyimi (19 Yıl)
 • Lojistik Yönetimi Deneyimi (19 Yıl)
 • Kuruma Bağlılık Yöntemleri geliştirme araştırmaları ve uygulama deneyimi (4 Yıl)
 • Yöneticilik Deneyimi (Karar alma, Uygulatma, uygulamayı takip ve revize etme) deneyimi (19 Yıl)
 • Kişisel Proje üretme ve ekonomik ürün haline getirme deneyimi (1 yıl –devam ediyor)
 • Silahlı Kuvvetlerin çeşitli kademelerinde harekat, istihbarat deneyimi (19 Yıl)
 • Uluslararası Ortam Çalışma Deneyimi (2,5 Yıl)
 • Barış Gücü Gözlemcisi akreditasyonu deneyimi (6 Ay)
 • Girişim Savaşçısı Programı bilabedel Mentorluk Deneyimi (Sürdürülebilir Dayanıklılık) (1 Yıl)
 • Şartname ve sözleşme hazırlama deneyimi (1 Yıl)
 • Eşzamanlı ve dönemsel olarak Orduevi Müdürlüğü (Küçük Otel İşletmeciliği) (1Yıl)
 • Şartname ve sözleşme hazırlama deneyimi (6 Ay)
 • Muayene Komisyonu Başkanlığı deneyimi (1 Yıl)
 • Kabul Komisyonu Başkanlığı deneyimi (1 Yıl)
 • İhale Kurulu Başkanlığı, İhale Yönetme, Satın Alma ve Tedarik Deneyimi (6 Ay)

5. MEVCUT İŞİ:

Komando Tabur Komutanı (Kritik Karar Alanı, Orta-Üst Düzey Yönetici)

6. PROFESYONEL ÇALIŞMA SÜRESİ: 19 yıl             

7. UZMANLIK ALANLARI:

 • Kamu kurumlarında hedef odaklı danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin planlanması, icrası ve verilmesi deneyimi ile kamuda 19 yıl yöneticilik ve eğitim planlama ve yönetimi deneyimi.
 • Kamuda İdare Amirliği ve İşletme, tesis yöneticiliği tecrübesi (19 Yıl)
 • Eğiticilere; eğitim metodolojisi, yaparak anlatma, yaptırarak öğretme, takım çalışması ile geliştirme ve toplu anlatım / interaktif metotla geliştirme ve mantıksal çerçeve matrisleri ile eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi deneyimi.
 • Harekat, eğitim ve istihbarat subayı olarak harekat bileşenlerinin hazırlanması ve hedefe yönelik planlama, kaynak ve eğitim ihtiyacı tespiti ile proje yönetimi deneyimi (3 yıl)
 • Satın alma, muayene, kabul, lojistik ve mali yönetim hususlarını kapsayan 200 yataklı 4 yıldızlı otel dengi askeri orduevi yöneticiliği deneyimi (1 yıl)
 • Girişimcilik programlarına Mentorluk deneyimi (1 Yıl)
 • İKY konularında (Kariyer Planlama, Performans Yönetimi, İş-Aile Çatışmaları Dengesi, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık) konularında Müdahale Stratejileri geliştirme deneyimi (2 yıl)
 • Eğitim ihtiyaç analizi ile eğitim planlama ve yönetiminde kamuda 19 yıl profesyonel iş deneyimi
 • İş Analizi, İş Tanımı ve Performans Değerlendirmesi değerlendirme uygulamalarında 19 yıl profesyonel deneyim.
 • Proje hizmet birimlerinin teşkilatlanması, yapılanması ve işler hale getirilerek hayata geçirilmesi deneyimi (3 yıl)
 • Girişimcilik, iş analizi, kariyer planlama, performans değerleme, organizasyon kitabı yazma  personel yönetimi, kişisel gelişim,  zor insanlarla iletişim, ikna etme, etkileme, kurum içi iletişim, aktif dinleme, sunum ve konuşma, hitabet ve retorik, telefonla iletişim, iş yerinde kuruma bağlılık kültürü ile birlik ve iletişim, , karar verme, kişisel hedefler,  problem çözme, zaman yönetimi ve liderlik  konularında eğitimler verme ve eğitim programlarını hazırlama deneyimi (19 yıl)

8. ULUSLAR ARASI PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ:

 

Ülke Tarih
 

Bosna Hersek

 

2000-2001 Özel bir birliğin Tim Komutanı olarak NATO bünyesinde Former Yugoslavia (Bosnia&Herzegovina) Barış Gücü Devriye, Silahların Kontrolü, Mülteci Kontrolü görevleri
 

İstanbul

 

1999-2001 /  2003-2004 İstanbul NATO Rapid Deployable Corps karargahında Muhafız/ Hizmet ve Karargah Birlik komutanlıkları, Uluslar arası Karargah ve karar alma prosedürleri görevleri 

 

9. PROFESYONEL İŞ DENEYİMİ:

Tarih 2014–Devam
Yer TUNCELİ-GAZİANTEP
Firma TSK-Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Pozisyon Komando Tabur Komutanı
İş Tanımı
 • 400 seçilmiş çalışanı olan İşletmenin tüm fonksiyonları ile yönetimi
 • Stratejik Karar Alma, İcranın Takibi ve Revize Edilmesi sorumluluğu
 • Kaynak ve Fizibilite Çalışmalarının planlama ve icra sorumluluğu
 • Stratejik iş planlaması
 • Komando Harekatı özel görevleri planlama ve icra sorumluluğu
 • Çok disiplinli görevlerin de dâhil olduğu pek çok projenin yönetimi
 • Özel Eğitim altyapısı oluşturma ve Duruma Dayalı / Örnek Olaylar ile bezeli Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlama ve icrası, ölçme ve değerlendirme sorumluluğu
 • Yıllık eğitim faaliyet planlarının yapılması, uygulanmaya nezaret sorumluluğu
 • İnsan kaynağının planlama ve yönetim ile görev tanımlarının yapılması
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
 • Halkla ilişkiler yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemlerinin yönetim sorumluluğu
 • İşletmenin performans değerlendirmesinin yapılması
 • Her seviyedeki yöneticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin planlama ve işletilmelerinin sağlanması
 • Özel Harekat Görevleri de dahil olmak üzere pek çok kritik görevin icrası
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği
 • Eşzamanlı olarak Girişim Savaşçısı Programı bilabedel Mentorluk Deneyimi (Sürdürülebilir Dayanıklılık)

 

Tarih 2013–2014
Yer AMASYA
Firma TSK-Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Pozisyon Eğitim Tabur Komutanı
İş Tanımı
 • 1200 çalışanı olan İşletmenin tüm fonksiyonları ile yönetimi
 • Stratejik Karar Alma, İcranın Takibi ve Revize Edilmesi sorumluluğu
 • Kaynak ve Fizibilite Çalışmalarının planlama ve icra sorumluluğu
 • Stratejik iş planlaması
 • Farklı eğitim gruplarının eğitim ihtiyaç analizi
 • Çok disiplinli görevlerin de dâhil olduğu pek çok projenin yönetimi
 • Özel Eğitim altyapısı oluşturma ve Duruma Dayalı / Örnek Olaylar ile bezeli Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlama ve icrası, ölçme ve değerlendirme sorumluluğu
 • Yıllık eğitim faaliyet planlarının yapılması, uygulanmaya nezaret sorumluluğu
 • Askerlik hizmeti sonrası istihdam sağlamaya yönelik mesleki eğitim programlarının planlanması ve icrası
 • İnsan kaynağının planlama ve yönetim ile görev tanımlarının yapılması
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
 • Halkla ilişkiler yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemlerinin yönetim sorumluluğu
 • İşletmenin performans değerlendirmesinin yapılması
 • Her seviyedeki yöneticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin planlama ve işletilmelerinin sağlanması
 • Eğiticilere Eğitim verilmesi
 • Uzman Erbaş statüsündeki personelin Temel Nitelikler-Yetkinlikler konusunda yetiştirilmesi
 • Eğitim Metodolojisi Geliştirme sorumluluğu
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği

 

Tarih 2010–2013
Yer AMASYA
Firma TSK-Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Pozisyon Harekat, Eğitim ve İstihbarat Subaylığı
İş Tanımı
 • 1200 çalışanı olan İşletmenin harekat, eğitim ve istihbarat fonksiyonlarının işletilmesi ile yönetim danışmanlığı sorumluluğu
 • Stratejik Karar Alma, İcranın Takibi ve Revize Edilmesi sorumluluğu
 • Kaynak ve Fizibilite Çalışmalarının planlama ve icra sorumluluğu
 • Stratejik iş ve harekat planlaması
 • Farklı eğitim gruplarının eğitim ihtiyaç analizi
 • Çok disiplinli görevlerin de dâhil olduğu pek çok projenin yönetimi
 • Özel Eğitim altyapısı oluşturma ve Duruma Dayalı / Örnek Olaylar ile bezeli Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlama ve icrası, ölçme ve değerlendirme sorumluluğu
 • Yıllık eğitim faaliyet planlarının yapılması, uygulanmaya nezaret sorumluluğu
 • Askerlik hizmeti sonrası istihdam sağlamaya yönelik mesleki eğitim programlarının planlanması ve icrası
 • İnsan kaynağının planlama ve yönetim ile görev tanımlarının yapılması
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
 • Halkla ilişkiler yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemlerinin yönetim sorumluluğu
 • İşletmenin performans değerlendirmesinin yapılması
 • Her seviyedeki yöneticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin planlama ve işletilmelerinin sağlanması
 • Eğiticilere Eğitim verilmesi
 • Uzman Erbaş statüsündeki personelin Temel Nitelikler-Yetkinlikler konusunda yetiştirilmesi
 • Eğitim değerlendirme sistemi geliştirme ve işletme sorumluluğu
 • Eşzamanlı ve dönemsel olarak İKDSS İnsan Kaynakları Değerlendirme ve Seçme Sistemi (TSK-KKK) Uzman Analistliği Tecrübesi
 • Eşzamanlı ve dönemsel olarak Orduevi Müdürlüğü (Küçük Otel İşletmeciliği) (1 Yıl)
 • Eşzamanlı ve dönemsel olarak Şartname ve sözleşme hazırlama deneyimi
 • Eşzamanlı ve dönemsel olarak Muayene Komisyonu Başkanlığı deneyimi
 • Eşzamanlı ve dönemsel olarak Kabul komisyonu Başkanlığı deneyimi
 • Eşzamanlı ve dönemsel olarak İhale Kurulu Başkanlığı, İhale Yönetme Deneyimi

 

Tarih 2001–2010
Yer İSTANBUL-TUNCELİ-AMASYA
Firma TSK – Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Pozisyon Muhafız / Hizmet / Komando / Eğitim Bölük Komutanı
İş Tanımı
 • 400 çalışanı olan İşletmenin tüm fonksiyonları ile yukarıdaki dört farklı alanda yönetimi
 • Fizibilite Çalışmalarının planlama ve icra sorumluluğu
 • Stratejik iş planlaması, harekat planlaması
 • Çok disiplinli görevlerin de dâhil olduğu pek çok projenin yönetimi
 • Eğitim ihtiyaç analizi, eğitim planlama ve icrası, ölçme ve değerlendirme sorumluluğu
 • Yıllık eğitim faaliyet planlarının yapılması, uygulanmaya nezaret sorumluluğu
 • Askerlik hizmeti sonrası istihdam sağlamaya yönelik mesleki eğitim programlarının planlanması ve icrası
 • İnsan kaynağının planlama ve yönetim ile görev tanımlarının yapılması
 • Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi
 • Halkla ilişkiler yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi ve Kalite Yönetim Sistemlerinin yönetim sorumluluğu
 • İşletmenin performans değerlendirmesinin yapılması
 • Her seviyedeki yöneticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin planlama ve işletilmelerinin sağlanması
 • Bilgi yönetimi
 • Disiplinlerarası karar alma süreçlerinin uygulanması
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği
 • Eş zamanlı olarak (2009-2010) İş Analistliği- İş Değerleme, İş Spesifikleştirme, İş Dizaynı Tecrübesi
 •  

 

Tarih 1997-2001
Yer ŞIRNAK-İSTANBUL-BOSNA&HERSEK
Firma TSK – Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Pozisyon Takım / Tim Komutanlığı
İş Tanımı
 • 100 çalışanı olan İşletmenin tüm fonksiyonları ile yönetimi
 • Fizibilite Çalışmalarının planlama ve icra sorumluluğu
 • Uzun vadeli iş planlarının yapılması
 • Eğitim ihtiyaçlarının analizi ve eğitim planlamasının yapılması
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Orta büyüklükteki depoların yönetimi işletilmesi ve bakımı
 • Çok disiplinli görevlerin de dâhil olduğu pek çok projenin yönetimi
 • Yönetici ve liderlerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında yönetici ve planlama sorumluluğu
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği
 • Coğrafi Bilgi Sistemlerinin planlama ve işletilmelerinin sağlanması
 • Askerlik hizmeti sonrası istihdam sağlamaya yönelik mesleki eğitim programlarının planlanması ve icrası
 • Tim seviyesinde disiplinler arası alanda eğitim ihtiyaçlarının analizi ve eğitim planlama, kontrol, koordinasyon sorumluluğu
 • Orta vadeli iş planlarının yapılması
 • Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarında yönetici ve planlama sorumluluğu
 • Orta ve üst dizey yöneticilerin performans değerlendirmelerinin yapılması
 • Bilgi Yönetimi
 • Eğitim faaliyetlerinin icra, kontrol, koordinasyon ve nezaret sorumluluğu
 • Yönetici ve liderlik koçluğu ve eğitmenliği

 

 10. DİĞER HUSUSLAR

KATILDIĞI EĞİTİMLER

       . Toplam Kalite Yönetimi İstanbul İşletme Enstitüsü – 20-27 Eylül 2015 ( 5 Ana Ders Uzaktan Eğitim)

        . Crisis Management NATO School (online) – 19.09.2015 (10 saat)

          Uluslar arası kriz yönetimi ve müdahale stratejileri eğitimi -Oberamargeau (U.N.)

        . Risks And Dangers in The Mountains NATO School (online) - 05.06.2015-08.06.2015(10 Saat)

          Dağ Harekatı ve dayanıklılığa yönelik online eğitim- Oberamargeau (Letonya Silahlı Kuvvetleri)

        . Eğitici Eğitimi TSK – Mart 2010 (30 saat)

           Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nda verilmiş bir Eğitici Eğitimi kursudur.

       . Job  Analysis, Kara Harp Okulu - 10.04.2009-24.04.2009 (30 Saat)

          İş değerleme, iş analizi, iş spesifikleştirme, risk değerleme, iş tanımı oluşturma, manual writing   konularında İKDSS projesi kapsamında özel ve çok küçük seçilmiş bir gruba verilen eğitim

       . Orta Düzey Liderlik Eğitimi TSK - 01.02.2009-15.02.2009(80 Saat)

          Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı’nda verilmiş bir liderlik kursudur.

       . UNMO (United Nations Military Observer) NATO - 14.03.2006-10.04.2006(75 Saat)

          Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi (Pfp Training Center-Ankara) tarafından verilmiş Birleşmiş Milletler Barış Gücü Gözlemcisi Kursu.

        . İngilizce Kursu (Boğaziçi Üniversitesi) (Eylül 1999-Kasım 2000)

           Eğitim dilim Fransızca olduğu ve pek çok yerde İngilizce’ye ihtiyaç duyduğumdan Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun 6 Kurluk eğitimini takip ettim ve başarı ile bitirdim.

        . Mayın Karşı Mayın Harekatı Öğretmenliği İstihkam Okulu - 15.02.1999-29.03.1999(100 Saat)

          Mayın Karşı Mayın Harekatı öğretmeni olarak yetiştirilmek üzere 6 hafta süreyle kurs görerek alınmış bir sertifikadır. Eğitmenlik sertifikasıdır.

         . Komando Kursu Komando Okulu/ EĞİRDİR - 20.10.1996-15.04.1997(700 Saat)

           Taktik Akın / Pusu / Pusuya Karşı Koyma / Bot Harekatı / Hava Hücum Harekatı / Düşman Gerisinde Harekat / Keşif / Muharebe Güçlü Keşif / Silah ve Atış Eğitimi / Dağcılık / Kayak / Su Eğitimi..

          . Subay Temel Kursu Piyade Okulu / İSTANBUL - 25.06.1996-19.10.1996(600 Saat)

             Temel Subaylık Nosyonu / Eğitim Yönetimi / İlk Yardım Eğitimi / Cankurtaran Eğitimi / Silah Eğitimi / Başlangıç Seviyesi Liderlik Eğitimi / Askeri Harekatın Yönetimi / Elektronik Haberleşme / Bilgi Yönetimi /İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma / Temel Piyade Harekatı / Meskun Mahallerde Muharebe .....

 HOBİLER / İLGİ ALANLARI:

          . Tenis

          . Dağcılık

         .  Atıcılık

         . Metal ve ahşap el aletleri yapımı

         . Blog yazarlığı (Deneme, sosyal tespit)

 BİLGİSAYAR BİLGİSİ:

          . OFFİCE

          . SPSS

          . İNTERNET UYGULAMALARI

YAYINLAR:         

 • Tez : M.E.YILDIRIM (2003) Organizational Commitment Career Satisfaction Relationship, Master Tezi, İstanbul Üniversitesi
İşbu sitede yer alan tüm yazılı ve görsel materyal, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamında sanat eseri niteliğinde olup kopyalanamaz ve kullanılamaz.
Bu sitenin mali ve manevi hakları Çelebi Eğitim Danışmanlık Mühendislik Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne aittir.